Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwa (przest.)
and never the ~ shall meet i każdy pozostanie przy swoim (o opinii, punkcie widzenia itp.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

para, dwa, dwójka
never the ~ shall meet para nie dojdzie do kompromisu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARA

Wordnet angielsko-polski

(two items of the same kind)
para
synonim: couple
synonim: pair
synonim: twosome
synonim: brace
synonim: span
synonim: yoke
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dwa

dwójka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Mark Twain, who knew all about typesetting, really was smitten by this machine.
Twain, który wiedział wszystko o składzie tekstu, był pod wielkim wrażeniem.

TED

He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto Jehovah.
A gdy tam wszedł, zamknął drzwi przed onymi obydwoma, i modlił się Panu.

Jesus Army

You know the thing that was so great about Mark Twain -- you know we honor Mark Twain, but we don't read him.
Dlatego właśnie Mark Twain był taki wspaniały -- my szanujemy Marka Twain’a, ale go nie czytamy.

TED

C.P. Snow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.
Snow stwierdził, że to są dwie kultury: ścisła na jednym biegunie i humanistyczna na drugim i nigdy się nie spotkają.

TED

I suppose, as Mark Twain once observed, that if all that you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
Jak zauważył kiedyś Mark Twain, jeśli masz w ręku młotek, to wszystko zaczyna przypominać gwóźdź.

statmt.org

twain devotes nearly 20 entertaining pages to this account, in which his wife's terminal condition finds a few short sentences, and her eventual death, none at all.

www.guardian.co.uk

twain appears to have felt honour-bound, or fated, to attempt to do justice to his world-famous, white-suited life, while at the same time worrying that any attempt to contain his shifting enthusiasm, his incessant imagination, his scattergun prejudices and vitriol and jokes, was almost doomed from the outset.

www.guardian.co.uk

Leading commentator says era of great novelists such as twain and Hemingway has passed.

www.guardian.co.uk

Because of this ability to move between the hilarious and the heartrending, some critics have compared him to Mark twain and James Thurber.

www.guardian.co.uk

Mark Twain said, The best of all lost arts is honesty.
Mark Twain powiedział, że, "Największą z utraconych cnót, jest uczciwość".

Mark Twain observed that, when all you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
Mark Twain kiedyś powiedział, że jeżeli naszym jedynym narzędziem jest młotek, wszystko zaczyna wyglądać jak gwoździe.

Maybe Mark Twain will come by and pick you up in a steamboat.
Może przypłynie Mark Twain i zabierze cię na parowiec.

You mean that Lionel Twain was the father of someone in this room?
Twierdzi pan, że Twain był ojcem kogoś w tym pokoju?

Mark Twain giving me a tour of his riverboat.
Mark Twain daje mi tour jego rzecznym.

You know, this song always reminds me of me and my buddy Twain.
Ta piosenka przypomina mi mnie i mojego kumpla Twain'a.

Can anyone tell me what novels Mark Twain wrote?
Czy ktoś z was wie co napisał Mark Twain?

Twain say murder victim sitting at our table.
Twain powiedział, że ofiara jest przy stole.

I do not look good in twain.
Nie za dobrze wyglądam połowicznie.

Lionel Twain killed the only thing you ever loved:
Lionel Twain zabił jedyną istotę, jaką pan kiedykolwiek kochał,

Mark Twain was always a willing subject.
Mark Twain zawsze chętnie uczestniczył w eksperymentach.

East and West. Never the twain shall meet.
Wschód i Zachód... nie mogą się spotkać.

All had perfect motives for killing Twain.
Wszyscy mieli doskonałe motywy, aby zabić Twaina.

What if Twain did it himself?
A moze to sam Twain?

And who knows Mark Twain's real name?
A kto wie jak naprawdę nazywał się Mark Twain?

Yeah. I want Shania Twain to give me a tuggie.
Tak, a ja chcę by Shania Twain dała mi całusa.

Mark Twain said, Irreverence is basically the champion of liberty,
Mark Twain powiedział kiedyś że brak szacunku to podstawa wolności.

Like your Mark Twain once said, Virtue has never been as respectable as money.
Jak mawiał Mark Twain: "Pieniądze bardziej się szanuje niż cnotę.

You know, Mark Twain once said that to commit suicide in Buffalo was redundant.
Mark Twain powiedział kiedyś, że samobójstwo w Buffalo, to zbędny trud.

Mr. Twain has macabre sense of humor, yeah?
Pan Twain ma makabryczne poczucie humoru, tak?

Looking for bridge that lead to home of host, Mr. Lionel Twain.
Szukam mostu prowadzącego do domu naszego gospodarza, pana Lionela Twaina.

Mr. Twain loved her very much.
Pan Twain bardzo kochał żonę.

Black is black and white is white, and never the twain shall meet.
Czarne jest czarne, białe jest białe i nigdy się one nie zejdą.

Our host, Mr. Lionel Twain, is indeed a most unique man.
Nasz gospodarz, pan Lionel Twain jest... ...wyjątkową postacią.

Mr. Twain prefers to eat out.
Pan Twain lubi jeść oddzielnie.

He will cleave thee in twain!
Rozłupie cię na dwoje! - Tak.

Soon after the demonstration, Mark Twain wrote from Austria:
Wkrótce po prezentacji, Mark Twain napisał z Australii:

Mr. Twain predicts murder. Predicts victim to be at table, correct?
Twain przepowiedział morderstwo i to, że ofiarą będzie ktoś przy stole.

Yeah, but Twain hated Jews.
Ale nienawidził Żydów.

Then if he really was Lionel Twain...
Jeśli to prawdziwy Lionel Twain, ty musisz naprawdę być...

Mrs. Twain hated herself.
Pani Twain nienawidziła się.

Twain electronic genius.
Twain- elektroniczny geniusz!

William K. Vanderbilt and the writer Mark Twain.
William K. Vanderbilt i pisarz Mark Twain.

Shania Twain or Madonna.
Shania Twain albo Madonna.

Mr. Twain, as you will soon discover... ...prefers his atmosphere murky.
Pan Twain, jak się wkrótce okaże, preferuje mroczny nastrój.

(DA) Mr President, the American writer Mark Twain once said 'rumours of my death have been greatly exaggerated'.
(DA) Panie Przewodniczący! Swego czasu amerykański pisarz Mark Twain powiedział: "plotki o mojej śmierci były mocno przesadzone”.

Dinner will be at 9:00... ...and Mr. Twain likes his guests to dress.
Kolacja będzie o 21:00. Pan Twain prosił o odpowiedni ubiór.

Twain... ...had Polaroid picturesof Sam in drag.
Twain miał zdjęcia Sama w damskich ciuchach...

Mark Twain said not to use exclamation points 'cause it's like laughing at your own joke... but sometimes you gotta laugh at your own joke 'cause it's funny.
Mark Twain powiedział nie użyć wykrzykników ' spowoduj to jest jak wyśmiewanie twój własny żart... ale czasami ty gotta śmiech w twoim własnym żarcie ' spowoduj to jest zabawny.