Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna tularemia;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

tularemia f

Wordnet angielsko-polski

(a highly infectious disease of rodents (especially rabbits and squirrels) and sometimes transmitted to humans by ticks or flies or by handling infected animals)
tularemia
synonim: tularaemia
synonim: rabbit fever
synonim: deer fly fever
synonim: yatobyo

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Tularemia