Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zaszewka, fałdka, zakładka; pozycja kuczna; medycyna zabieg naciągnięcia skóry; cuksy, cukierki, słodycze;

(Verb) wpychać, wsadzać, wciskać, wsuwać, wtłaczać; owijać, podwijać; pałaszować, wcinać; robić zaszewkę, składać w fałdę; medycyna naciągać skórę;
tuck away - (s)chować (się), zaszyć/zaszywać się; odkładać; obżerać się, napychać się, wcinać, pałaszować;
they tucked into their supper - z apetytem zabrali się za kolację;
tuck into sth - przystawić się do czegoś, wsuwać coś, pałaszować coś;
be tucked up - leżeć wygodnie w (ciepłej) pościeli;
tuck in - otulić, opatulić; podwinąć; napychać się, wcinać, pałaszować;
tuck in - otulić, opatulić; podwinąć; napychać się, wcinać, pałaszować;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (fold in garment) fałd
fałda
zakładka.vt
1.
(hide) podwijać pod siebie
chować.
2.
(put one garment into another) wkładać.
3.
(to put ina convenient space) wtykać, wkładać. Phrasal verbs: ~ to ~~away vt (store) chować
~ to ~ in vt
(polish off, eat eagerly) wcinać, pałaszować
~ to
~ up vt (fold) podwijać
(make comfortable in bed) układać do snu, utulać.

n U (colloq, eatables) cukierki
słodycze.vi (polish off, eat eagerly) pałaszować: they ~ed into their supper z apetytem zabrali się za kolację
~ in! wcinajmy!~ cpds ~ box n pudełko z łakociami
~shop n sklepik szkolny (ze słodyczami)
~-in n wyżerka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wpychać, wsadzać, wciskać, wsuwać, wtłaczać, umieszczać, owijać, podwijać
fałda, zakładka, słodycze (dziec.)
~ away chować, odkładać, wsadzać, (pot.) zażerać się, napychać się
~ in/up otulać, opatulać, zawijać, wpychać, (pot.) napychać się, wcinać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zakład

szczypanka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zawijać vt, podwijać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zawijać, podwijać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fałda, zakładka
vt składać w fałdy, podwijać
wtykać, wsuwać
to tuck away - ukrywać
to tuck in - otulać
bryt. pot. zajadać
to tuck up - otulać
zakasywać, zawijać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAŁDA

ZAKŁADKA

ZASZEWKA

CUKIEREK [SL.]

SŁODYCZE [SL.]

FANFARA

PODWINĄĆ

OMOTAĆ SIĘ

PODWIJAĆ

WETKNĄĆ

SCHOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V wpychać
N fałda
V Phras odkładać
V Phras chować
V Phras opatulać
V Phras wpychać do środka
V Phras napychać się
V Phras opatulać

Wordnet angielsko-polski

(a straight sword with a narrow blade and two edges)
rapier
synonim: rapier

Słownik internautów

wsuwać, wtykać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chować

słodycze

wtykać

zbiór

Słownik techniczny angielsko-polski

fałda f, zakładka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Środki są zazwyczaj ukryte w ramach zastrzeżonych informacji działów budżetowych.

statmt.org

The wireless telescope was a digital camera I had tucked in my pocket.
Bezprzewodowy teleskop był aparatem cyfrowym, który nosiłem w kieszeni.

TED

Tucked away in the middle of paragraph 166 is a call for an end to rebates.
W treści ust. 166 ukryte jest wezwanie do zniesienia rabatów.

statmt.org

Yet, there I was -- chk, chk, chk -- tucking into a big old steak.
Zrozumiałem, że postawiono mnie przed czarno-białym wyborem.

TED

So you could go in, you could get your tummy-tuck.
Możemy więc pójść, pozwolić sobie nakłuć brzuch, a na zewnątrz wydostanie się tkanka tłuszczowa.

TED

"We have a painful number of those," the centre's commanding officer, Colonel Jerry tuck of the Royal Army Medical Corps, says, in a wood-panelled room in the building's main wing.

www.guardian.co.uk

While he's "not against a nip and a tuck in the future" he says - who doesn't fancy a little pick-me-up for their 90th birthday? - there certainly hasn't been any need so far.

www.guardian.co.uk

My wife left for work expecting me to tuck into Dorset crunch muesli.

www.guardian.co.uk

"The cohort that we are dealing with is, in research terms, relatively young," tuck says.

www.guardian.co.uk

This could be pretty hard to tuck in a minute.
Za chwilę ciężko będzie go tam utrzymać.

I can barely get up and tuck her in at night.
W nocy mogę ledwo co wstać i ją przytulić.

Well, would it kill you to tuck your shirt in?
Wejdź, Judith nie może się doczekać, żeby cię poznać!

If you really want to help Tuck, then go home, hmm?
Jeśli naprawdę chcesz pomóc Tuckowi, idź do domu, hmm?

You know, maybe it was a bad idea to tuck in the shirts.
Może to całe wkasywanie koszulek, to wcale nie był taki dobry pomysł.

If that slips out again, tuck it in for me.
Jeśli to znowu wypadnie, to schowaj to dla mnie.

Tuck says it's the most melancholy sound in all of nature.
Tuck mówi, że to najbardziej smutny dźwięk w całej przyrodzie.

Oh, Tuck asked me to make some calls about your mother's earring.
Oh, Tuck prosił mnie, żebym wykonała kilka telefonów w sprawie kolczyka twojej matki.

How he'd like to tuck me in at night.
Jak to by chciał wetknąć mi w nocy.

Maybe he's got himself a date with the Tuck Job.
Może ma randkę z jakąś cizią bez cipki?

Tuck will give me the strength of 10 men.
Tuck da mi siłę 10 ludzi.

The other nurse always used to tuck me in.
Druga pielęgniarka zawsze kołysała mnie do snu.

Tuck carved a T in the trunk, to mark where we'd been.
Tuck wyciął literę T na pniu, aby oznakować miejsce, w którym byliśmy.

Now, tuck your shirt in and go to work.
Włóż koszulę do spodni i idź do pracy.

I want to talk to Jill Tuck one last time.
Chcę porozmawiać z Jillem Tuckiem, po raz ostatni.

Then Tuck got bitten by a rattlesnake, and you know what?
Później Tuck został ukąszony przez grzechotnika, i wiesz co?

And they make you tuck your shirt into your trousers.
I każą ci wkładać koszulę w spodnie.

Gotta tuck this guy in here, nice and safe.
Położę tego gościa tutaj, miło i przyjemnie.

Tuck your shirt in so I can take you back to your moms, man.
Włóż koszulę w spodnie, żebym mógł cię zabrać do mamy.

I'll be home soon to tuck you in.
Będę wkrótce w domu.

Tuck said it to Winnie the summer she turned 15:
Tuck, tego lata, gdy Winnie skończyła 15 lat, powiedział jej:

Tuck, this is no place for decent, educated men.
Tuck, to nie jest miejsce dla przyzwoitych, i wykształconych ludzi.

Shall I return later and tuck you in?
Wrócić później i ułożyć cię do snu?

But if I were Tuck, I'd talk about you all the time.
Ale gdybym był Tuckiem, mówiłbym o tobie cały czas.

She shows up, you drop everything, disappear, you tuck tail and run?
Pokazała się, a ty rzuciłeś wszystko, zniknąłeś, podwinąłeś ogon i uciekłeś?

But I'm here now. I can tuck you in now.
Ale teraz jestem i mogę cię utulić.

Now I just tuck them into my socks.
Teraz po prostu wkładam na nie skarpetki.

He kept undoing his pants to tuck in his shirt.
Cały czas rozpinał spodnie, żeby włożyć w nie koszulę.

Well, that sounds more like police work, Miss Tuck.
Cóż, to brzmi bardziej jak robota dla policji, Panno Tuck.

All right, you get back, you stay with Jill Tuck.
Musimy wracać. Zostań z Jill Tuck.

You think they just hold it themselves and tuck it away somewhere ?
Myślisz, że po prostu zostawiają sobie pieniądze i je gdzieś chowają?

And you'd better tuck me in because Carl always farts in bed.
I lepiej zabierz mnie ze sobą bo Carl zawsze pierdzi w łóżku.

Don't harry them for tuck and pocket money.
Nie służą do próśb o jedzenie i kieszonkowe.

Until Tuck let go of your hand.
Dopóki Tuck nie puścił twojej ręki.

Michael wants you to tuck him in.
Michael chce, żebyś go położył do łóżka.

I shan't allow you to eat until you tuck on your napkin.
Nie pozwolę wam jeść, dopóki nie założycie serwetki.

Lauren, Tuck really is, like, a really great brother.
Tuck jest naprawdę świetnym bratem.

Maybe her daddy will tuck you in.
Może jej tatuś by cię opchnął.

Well, just tuck it in your belt.
Po prostu wsuń go za pasek.

Truth is, i loved every boob job, Every tummy tuck.
Prawda jest taka, że kochałem każde powiększanie piersi, każdą fałdkę brzucha.

Risked getting caught so he could tuck Elise Nichols back into bed.
Ryzykował złapaniem, by odnieść Elise do łóżka. Musi szybko porwać kolejną.

Or just tuck them in her socks.
Albo nosić je w skarpetach.

Okay, people, end transmission, and let's tuck them in. Apollo 11, Houston.
Dobrze, ludzie, koniec audycji, i schowajcie to. Apollo 11, Houston.

And he tuck her and he lay her back - Stop it.
A on ją i włóż ją z powrotem położył - Przestań.

You want me to tuck you in?
Chcesz żebym położyła się obok ciebie?

You'd better tuck in before Ace and Lynton come.
Lepiej zjedz zanim Ace i Lynton wrócą.

Maybe they tuck you in tonight?
Może dziś w nocy to ciebie utulą do snu?

Just gotta quickly tuck in my shirt.
Muszę szybko wsadzić koszulę do spodni.

Go and see matron for more tuck!
Pójdź i zobacz pielęgniarkę dla więcej zakładki!