Wordnet polsko-angielski

(an indigenous person who was born in a particular place
"the art of the natives of the northwest coast"
"the Canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students")
native, indigen, indigene, aborigine, aboriginal
synonim: aborygen
synonim: autochton
synonim: tuziemiec
synonim: krajowiec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

native
~lcy natives, the aborigines, the aboriginal people

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C native

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m native
aborigine

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NATIVE

LOCAL INHABITANT

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aboriginal

autochthon

Nowoczesny słownik polsko-angielski

aborigine

indigene