Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mucha tse-tse;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (fly) muchatse-tse

Wordnet angielsko-polski

(bloodsucking African fly
transmits sleeping sickness etc.)
mucha tse-tse
synonim: tsetse fly
synonim: tzetze fly
synonim: tzetze
synonim: glossina