Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pień; trzon; trąba; kufer; bagażnik; anatomia korpus, tułów, tors; technika magistrala, oś; budownictwo przewód, szyb, kanał;
trunks - (Noun) kąpielówki, spodenki kąpielowe;
tree trunk - (Noun) pień drzewa;
brain trunk - anatomia pień mózgu;
brain trunk - anatomia pień mózgu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(of tree) pień.
2.
(of body) tułów
tors.
3.
(main body) kadłub
trzon.
4.
(of elephant) trąba.
5.
(pl, garment) : ~s kąpielówki.
6.
(US, boot of car) bagażnik.
7.
(inf) magistrala.
8.
(box) kufer.~ cpds ~-call n rozmowa międzymiastowa
~-line n linia międzymiastowa
~-road n szosa główna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pień (drzewa) , tułów (człowieka) , tors, kadłub, trzon, trąba (słonia) , kufer, (US) bagażnik (z tyłu samochodu) , łącze międzymiastowe (tel.) , magistrala (inf.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trąba

tułów (część ciała)

tułow

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

1. pień m 2. tułów m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pień nerwu, tętnicy itp., tułów

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pień
tułów
kadłub
trąba słonia
kufer
~bagażnik samochodowy
~ route główna trasa lotnicza

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

tröÎkn Bagażnik samochodowy The trunk opened (Otworzył się bagażnik) - John Grisham (1989) Shut the fuck up or I'll throw you in the trunk (Zamknij się, kurwa, bo cię wsadzę do bagażnika) - Fargo [film] (1996) We put her bags in the trunk (Włożyliśmy jej torby do bagażnika) - Penthouse (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pień
tułów
kadłub
trąba słonia
am. mot. bagażnik
bathing trunks - kąpielówki
bryt. trunk call - rozmowa międzymiastowa
bryt. trunk road - droga główna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIEŃ

PIEŃ DRZEWA

TUŁÓW [ANAT.]

TORS

KADŁUB

TRZON

ZRĄB

KUFER

STRZAŁA

WALIZA

KORPUS

ŻŁÓB [GÓRN.]

KORYTO [GÓRN.]

TRĄBA SŁONIA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pień
tułów (człowieka)
trąba (słonia)
kufer
bagażnik (w samochodzie)
kąpielówki

Wordnet angielsko-polski


1. (the main stem of a tree
usually covered with bark
the bole is usually the part that is commercially useful for lumber)
pień, pniak
synonim: tree trunk
synonim: bole

2. (compartment in an automobile that carries luggage or shopping or tools
"he put his golf bag in the trunk")
bagażnik: : synonim: luggage compartment
synonim: automobile trunk
synonim: boot

3. (the body excluding the head and neck and limbs
"they moved their arms and legs and bodies")
tułów, kadłub, korpus: : synonim: torso
synonim: body

4. (a long flexible snout as of an elephant)
trąba: : synonim: proboscis

Słownik internautów

pień
trąba słonia

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. tułów
tors
bot. pień
muz., zool. trąba

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bagażnik

magistrala

pniak

pysk

Skrzynka

tułów

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kadłub; trzon; kadłub; korpus; anat. tułów; bot. pień; zool. trąba
~, air - kanał wentylacyjny
~, dug-out - pień wydłubany, dłubanka
~, elephant’s - trąba słonia
~, rocket - kadłub rakiety
~, tree - pień drzewny

Słownik środowiska angielsko-polski

pień m, zrąb m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bot. pień
~, tree - pień drzewny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pień drzewa
2. trzon kolumny
3. szyb m (na statku)
4. łącze międzymiastowe, łącze dalekosiężne
5. szyb m
6. tułów m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I got arrested in my swim trunks, so I need 50 bucks and a pair of shoes.
Aresztowali mnie w samych gaciach więc potrzebuję 50 dolców i parę butów.

OpenSubtitles

And my great big internet trunk line is twice as big as the control's.
Moje "łącze internetowe" jest dwukrotnie większe niż w grupie kontrolnej.

TED

So when you do tree ring studies of trunks that are on the mountain, some of them go back 10,000 years.
Z analizy słojów drzew z tamtej góry, wynika, że niektóre z nich mają 10 000 lat.

TED

I poured it into the mold, which you can see there, which I've made from a tree trunk.
Zapowiadało się nieźle, wlałem go do drewnianej formy.

TED

The public are advised to take extra care and refer to the latest Environment Agency, Floodline, and Flood Warnings in force, and to refer to the Highways Agency for further advice regarding traffic disruption on motorways and trunk roads.

www.guardian.co.uk

The plan to bury in a tunnel the traffic choked trunk road, which runs within yards of the monument, has been abandoned on cost grounds.

www.guardian.co.uk

Wow, using an electric eel to power a Christmas tree, what'll the Japanese think of next? Maybe they'll use electric eels to power electric cars? Maybe these cars will have a tank in the trunk with an eel or two in it, so the driver wouldn't have to charge up a battery? .

www.guardian.co.uk

What would people say when they open up the trunk?
A co ludzie powiedzą jak otworzą bagażnik?

And I have something very nice for you in my trunk.
I mam dla was coś ładnego w moim kufrze.

I don't know anything about the people in the trunk.
Nic nie wiem o ludziach w bagażniku.

Step out of the car and open up the trunk.
Wysiąść z samochodu i otworzyć bagażnik.

Find it, open the trunk and let my boy out.
Znajdź ją i wypuść mojego syna.

Help me or we check the trunk of your car.
Pomóż mi, albo sprawdzimy twój bagażnik.

He pulled into a building and put the woman in the trunk?
Wjechał do budynku i włożył do bagażnika kobietę?

I can always make a trunk call to my solicitors.
mogę zawsze wykonać rozmowę zamiejscową do moich notariuszy.

I'll tell him I forced you to open the trunk.
Powiem, że zmusiłem cię do otwarcia bagażnika.

Please don't tell me you're inside the trunk of a car.
Proszę nie mów mi, że jesteś w bagażniku samochodu.

Sir, you mind coming around here and open the trunk?
Szanowny Panie, proszę Cię wysiąść i otworzyć bagażnik?

Small enough to fit in the trunk of an car.
Tak małym, że zmieści się do bagażnika auta

You can use the stuff in the trunk but that's it!
Możecie używać rzeczy ze skrzyni, ale na nic więcej już wam nie pozwolę!

Should we get something for the lady in the trunk?
Powinniśmy coś kupić dla pani w bagażniku?

Think a bomb's a reason not to open the trunk?
Myślisz, że to powód, by nie otwierać bagażnika?

I might stick a few of those in my trunk.
Mogłabym parę z nich wrzucić do bagażnika.

You decided to jump into the trunk of her car.
Ty wskoczyłeś do bagażnika jej samochodu.

Everybody was looking at me like I had their grandmother in my trunk.
Każdy się na mnie patrzył jakbym trzymała jego babcię w bagażniku.

I'm not going anywhere until those people get out of my trunk.
Nigdzie się nie ruszam, dopóki ci ludzie nie wyjdą z bagażnika.

You think I'm going to lay here in this trunk and give up?
Jeśli uważasz, że zostanę tu i dam im to, czego chcą... Nie ma mowy.

But I have a little more junk in my trunk.
Ale mam tam teraz parę kilo za dużo.

And of them finding me in your trunk, for instance.
A po drugie, że znajdą mnie w twoim bagażniku.

So you guys stole the money out of the trunk.
Więc to wy ukradliście pieniądze z bagażnika.

I've got a dying woman, and you want to look in the trunk?
Mam tu umierającą kobietę, A ty chcesz zaglądać do bagażnika?

Well, long enough to put your luggage in the trunk.
Tak długo, żeby przenieść bagaże do bagażnika.

Okay, what if I forgot to put it back in the trunk?
Dobra, a co, jeśli nie wsadziłem go do auta?

Julie gets a body in a trunk, and you get a letter.
Julie miała trupa w bagażniku, ty dostałeś list.

We were barely able to get the trunk to stay closed as it was.
Ledwo udało nam się zamknąć bagażnik, żeby nie budził podjerzeń.

Had a bunch of stuff in a trunk, no idea what it was.
Miał dużo rzeczy w bagażniku. Nie miał pojęcia, co to jest.

I just have to bring the last trunk down, ma'am.
Muszę tylko znieść na dół ostatni kufer, pani.

Look at the size of that trunk. You could put three bodies in there.
Spójrzcie na wielkość bagażnika, można tam zmieścić trzy trupy.

Let's see what junk my mom put in the trunk.
Zobaczmy jaki rupieć moja mamusia włożyła kadłub.

At least if you feel lonely, there is some company back in the trunk.
Jeśli poczujesz się samotna, to w bagażniku masz towarzystwo.

The fibers we found are from the floor or a trunk.
Włókna, które znaleźliśmy pochodzą z podłogi albo z bagażnika.

I'd rather be up and out than stuck in the trunk, wouldn't you?
Wolę być na górze i na wylocie, niż utknąć w bagażniku, a ty?

When I was younger, my brother locked me in a trunk for six hours.
Gdy byłem mały brat zamknął mnie na 6 godzin w bagażniku.

Hope you have a big trunk because I'm putting my bike in it.
Mam nadzieję, że twój bagażnik jest wielki, bo muszę wrzucić tam rower.

Because I have a cat in my trunk, and he's homeless.
Bo mam kota w bagażniku i jest bezdomny.

Safer to wait until they were locked in the trunk.
Było bezpieczniej poczekać, aż je zamkną w bagażniku.

There were boxes everywhere and they put me in the trunk!
Wszędzie były pudełka i wsadzili mnie do bagażnika!

But this new growth is neither a trunk, nor a leaf.
Ale ten nowy wzrost nie jest ani pniem, ani liściem.

Take this and get it around that trunk, so it's secure.
Weź ją i przywiąż dookoła. Tak, żeby się trzymało.

But that can be changed if you're willing to crawl into the trunk.
Ale można to zmienić jeśli wejdziesz do bagażnika.

The blue fibers are from the carpet inside the trunk of your car.
Niebieskie włókna są z wykładziny bagażnika twojego samochodu.

So who was in the trunk of my car?
Kto więc był w moim bagażniku?

Pay no attention to the man in the trunk.
Proszę nie zwracać uwagi na człowieka w kufrze.

Must have come off Ella's wrist when she was in the trunk.
Musiała zsunąć się z nadgarstka Elli, gdy ta była w bagażniku.

Then they put her in the trunk in a car for two days.
Wrzucili ją do samolotu, a później na dwa dni do bagażnika.