Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia Troja;

(Adjective) w układzie troy;
troy weight - układ troy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

system wagowy troy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Troja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. Troja