Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

trójchloroetylen m, chlorek etylu

Wordnet angielsko-polski

(a heavy colorless highly toxic liquid used as a solvent to clean electronic components and for dry cleaning and as a fumigant
causes cancer and liver and lung damage)
trichloroeten, trichloroetylen, tri, trójchloroetylen
synonim: trichloroethane
synonim: TCE

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. trójchloroetylen

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. trichloroetylen
trójchloroetylen