Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia ptak z rodziny przedrzeźniaczy;

Wordnet angielsko-polski

(one who quakes and trembles with (or as with) fear)
panikarz, alarmista
synonim: quaker

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drżeć

trząść

Słownik techniczny angielsko-polski

brzęczyk m, przerywacz m (dzwonka)