Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) puścić z dymem, podpalić;

(Noun) latarka; znicz; kaganek, kaganiec; pochodnia; technika palnik spawalniczy pochodnia;
torch song - muzyka rzewna piosenka;
torch race - sport bieg z pochodniami;
torch thistle - przyroda pałczak;
the olympic torch - sport znicz olimpijski;
torch slaying - zabójstwo z podpaleniem ofiary;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(electric ~) latarka.
2.
(flashlight) kaganek
(fig) : to pass on the ~ of knowledge to future generations przekazać kaganek wiedzy przyszłym pokoleniom.
3.
(portable light) pochodnia
znicz: Olympic ~ znicz olimpijski.~ cpds ~-song n rzewna piosenka o miłości
~-light n światło pochodni

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pochodnia, palnik spawalniczy, latarka elektryczna

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

tO: tSn Latarka My guides flashed their torch on and of (Moi przewodnicy migali latarką) - BBC News [program BBC-TV] (1999) He had a torch with him (Miał przy sobie latarkę) - Sunday Times (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pochodnia
latarka elektryczna

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'tOrtSn Palnik (spawalniczy) ; lampa lutownicza I guess you're going to need a torch (Będziesz potrzebował lampy lutowniczej) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PALNIK [TECHN.]

LATARKA

ŻAGIEW

Wordnet angielsko-polski


1. (a light usually carried in the hand
consists of some flammable substance)
pochodnia


2. (a small portable battery-powered electric lamp)
latarka: : synonim: flashlight

3. (tall-stalked very woolly mullein with densely packed yellow flowers
ancient Greeks and Romans dipped the stalks in tallow for funeral torches)
dziewanna drobnokwiatowa: : synonim: common mullein
synonim: great mullein
synonim: Aaron's rod
synonim: flannel mullein
synonim: woolly mullein
synonim: Verbascum thapsus

Słownik internautów

latarka
pochodnia
podpalić

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pochodnia

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

podpalić kogoś/ coś, spalić kogoś/ coś

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

latarka; palnik; pochodnia
~, electric - latarka elektryczna
~, lighted; ~, lit - pochodnia zapalona
~, manual - palnik ręczny
~, pocket - latarka kieszonkowa
~, submersible; ~, underwater - latarka podwodna
~, welding - palnik do spawania

Słownik techniczny angielsko-polski

1. palnik spawalniczy
2. uchwyt elektrody do spawania łukowego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Out of his mouth go burning torches, And sparks of fire leap forth.
Nie upłoszy go strzała, a jako źdźbło są u niego kamienie z procy.

Jesus Army

What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones.
Widzimy podawanie sobie pochodni od strażników do ich algorytmicznych odpowiedników.

TED

And your next question is, can you light a little torch-bulb with a battery, a bulb and one piece of wire?
Następne pytanie: Czy można zapalić małą żarówkę przy pomocy baterii, żarówki i kawałka przewodu?

TED

(Laughter) Because I had to put the torch on the top.
(Śmiech) Ponieważ musiałem umieścić na szczycie pochodnię.

TED

My favorite is the middle one -- the MP3 player, nose hair trimmer, and creme brulee torch.
Moim ulubionym jest środkowy -- odtwarzacz MP3, golarka do włosów w nosie oraz palnik do przyrządzania creme brulee.

TED

When the party was in opposition Ashford was hired by Steve Hilton to help revamp the party's image and is credited with replacing the old torch logo with the fuzzily depicted tree.

www.guardian.co.uk

An alterative route is to take the footpath through the woodland alongside the river to the beach - a good torch is advisable.

www.guardian.co.uk

Chapter titles include: Destination Yoga, Passing The torch and Hair And Hang Ups.

www.guardian.co.uk

There is a map pinpointing the offending light, along with the date and time of a complaint by a woman who writes that her husband has just undergone a knee operation and had to use a torch to avoid broken paving slabs.

www.guardian.co.uk

Even a Torch might have been trying to do something.
Nawet pochodnia próbują coś zrobić.

Because I had to put the torch on the top.
Ponieważ musiałem umieścić na szczycie pochodnię.

A chance to pass the torch, from father to son.
Najwyższy czas, by władza przeszła z ojca na syna.

I thought we were all supposed to meet at the Torch.
Mieliśmy się spotkać w "The Torch". Przepraszam.

I told him he could bring me a coffee at the Torch.
Więc powiedziałam, że może mi przynieść kawę do „The Torch”.

So, who gave you the order to torch that apartment?
Więc, kto ci kazał spalić mieszkanie?

So there'd be no reason to torch the car, right?
Więc nie miałabyś powodu, żeby podpalić samochód, prawda?

Maybe one of the children might be wanting to hold the torch.
Być może jedno z dzieci moze mieć latarkę elektryczną.

Now, we're over here, by the green lady with the big torch.
My jesteśmy tutaj, przy wielkiej, zielonej pani z dużą pochodnią.

You can only fool yourself but for so long, Torch.
Możesz się pysznić, ale tylko tyle, Pochodnio.

You are God's torch, that lights the way to freedom.
Jesteś bożą pochodnią, która oświetla drogę do wolności.

That woman make sure the first torch lands at her feet.
Zapamiętaj tę babę. Pierwsza pochodnia... ...ma wylądować na jej stopach

Even if you place a Torch, it is only a temporary measure.
Nawet kiedy umieścisz pochodnie, to jest to tylko tymczasowy pojemnik.

Never mind. Stella did find evidence of sexual activity up by the torch.
Stella znalazła dowód aktywności seksualnej na górze, na pochodni.

I think it's cute the way they keep the torch of married love alive.
Myślę, że to urocze, jak utrzymują ich miłość ciągle żywą.

Might as well wait until they torch Marr to the ground.
Równie dobrze możemy poczekać, aż spalą Marr do samego gruntu.

A great star blazing like a torch fell from the sky.
i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia...

Let's torch this place and get the hell outta here.
Podpalmy to miejsce i zjeżdżajmy stąd.

Not shine a torch and ring a bell at the same time.
Nie świecić latarką i dzwonić dzwonkiem jednocześnie.

It needs the torch to light. Drive something away and bring something back.
Potrzebuje, by latarka świeciła, coś odpędzi i coś przyciągnie z powrotem.

The Torch must have been used for that purpose.
Do takiego czynu musi być użyta pochodnia.

Yeah, and that flaming torch idea didn't work so well, did it?
Tak, a pomysł z płonącą pochodnią nie wypalił, co?

He's always going on about his daughter, the reporter on the Torch.
Zawsze opowiada o swojej córce, reporterce z "The Torch".

The past is the torch that lights our way.
Przeszłość to pochodnia, która oświetla naszą drogę.

I guess a welding torch is no way to catch a rat.
Wydaje mi się, że trzymanie pochodni to nie jest dobry sposób na złapanie szczura.

It's not that deep, can I have the torch?
Nie jest tak głęboko. Dasz mi latarkę?

But not before hiding the Torch somewhere down here.
Ale najpierw ukryli Pochodnię gdzieś tutaj.

Torch the whole field to catch a few rats?
Spalić całe zagłębie, żeby złapać parę szczurów?

I'm just working on this Mafia torch job here.
Właśnie pracuję nad mafijną pochodnią.

You carry a torch for a girl you dated in high school.
Interesujesz się dziewczyną, z którą umawiałeś się w ogólniaku.

Hank went under the house with a torch and thawed the pipes.
Hank był tak miły, że wszedł pod dom i ogrzał rury palnikiem.

Now, turn off your goddamn torch, because we're going.
Wyłącz tę cholerną latarkę, bo idziemy tam.

There's no such thing as a human torch.
Nie ma czegoś takiego, jak ludzka pochodnia.

At 0030, they'll signal V for victory with a hand-held red torch.
W pół do pierwszej nadadzą sygnał... literę V. Czerwoną pochodnią.

What is necessary for to date the Human Torch?
Co zabierasz na randkę z Ludzką Pochodnią?

I think Chloe's over at the Torch writing an exclusive.
Myślę, że Chloe jest teraz w Torch i pisze o tym artykuł.

The Torch is suspended until I can appoint a new editor.
Zawieszam "The Torch" dopóki nie wyznaczę nowego redaktora.

My lord, if he drops the torch, he then kills her too.
Jeśli upuści pochodnię, ją też zabije.

But they thought Solon was coming back for the Torch someday.
Ale myśleli, że Solon wróci po pochodnię któregoś dnia.

Hey, does everybody know about the Olympic torch?
Hej, każdy wie o olimpijskiej latarce?

And it's electric, like a food blender, or torch.
I jest elektryczny, jak mikser czy latarka.

A torch and a lantern for each group.
Każda pójdzie z latarnią i pochodnią.

I've got everything our human torch might've touched.
Mam wszystko, czego nasza "ludzka pochodnia" mogła dotknąć.

The accelerant used to torch charles wright's car was lighter fluid.
Środkiem użytym do podpalenia samochodu... ...był gaz do zapalniczek.

You mean a Torch with treasure in it?
Masz na myśli pochodnie ze skarbem w środku?

You have your rehearsal dinner, and I have the Torch.
Masz zaręczynowy obiad, a ja mam Torch.

But the Torch must be in here.
Ale Pochodnia musi tu być.

If I torch this shit-house, you'll be inside it.
Jeśli ja podpalę budę, to tylko z tobą w środku.

The human torch was denied a bank loan.
Ludzkiej pochodni odmówiono kredytu bankowego.

Get the torch, we said every day!
Mamy latarkę. Umówiliśmy się, że piszemy co dzień!