Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pierwszorzędny, na najwyższym poziomie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ~na najwyższym poziomie, znakomity

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wyśmienity, pierwszorzędny

Wordnet angielsko-polski

(of the highest quality
"an ace reporter"
"a crack shot"
"a first-rate golfer"
"a super party"
"played top-notch tennis"
"an athlete in tiptop condition"
"she is absolutely tops")
topowy
synonim: ace
synonim: A-one
synonim: crack
synonim: first-rate
synonim: super
synonim: tiptop
synonim: topnotch
synonim: tops (p)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

doskonały

pierwszorzędny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets - we have top-notch communists there.
Siim Kallas wcale nie był tylko studenckim aktywistą, lecz nawet członkiem Rady Najwyższej - mamy tam pierwszorzędnych komunistów.

statmt.org

He just wants us to be a top-notch research hospital.
Chce tylko, by był to świetny szpital.

We have four days to become a top-notch crew.
Mamy 4 dni by stać się doskonale zgraną ekipą.

Great form, top-notch execution, but too much splash upon entry.
Świetna forma, ekstra wykonanie, ale za duży bryzg przy zanurzeniu.

Christopher, this I've got to say, this course is really in top-notch shape.
Christopher, muszę to powiedzieć, ten turniej jest na najwyższym poziomie.

And it's your job to be a top-notch third-grader.
A twoim zadaniem jest być świetnym trzecioklasistą.

Mmm. Outside sucks. I just wanted to let you know that everything was top-notch.
Na zewnątrz jest do bani. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że wszystko było doskonale.

The security here is top-notch.
Bezpieczeństwo jest tutaj pierwszorzędne.

This hospital is top-notch.
Ten szpital jest pierwszorzędny.

Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviets - we have top-notch communists there.
Siim Kallas wcale nie był tylko studenckim aktywistą, lecz nawet członkiem Rady Najwyższej - mamy tam pierwszorzędnych komunistów.