Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tona; masa, mnóstwo;
measurement ton - tona pojemnościowa przestrzenna;
do a ton - jechać z prędkością 100 mil na godzinę;
displacement ton - tona wypornościowa;
tons of money - masa pieniędzy;
metric ton - tona metryczna;
ton of sth - masa czegoś;
net ton - (Noun) tona amerykańska;
net ton - (Noun) tona amerykańska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(US, imperial, unit of measurement) tona.
2.
(many, stack) kupa, duża ilość: ~s of money masa pieniędzy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tona (2240 funtów = 1016 kg
US - 2000 funtów = 907 kg)

bardzo ciężki
masa, mnóstwo
do a ~ jechać z prędkością 100 mil na godz. (przest.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stówka

stówa

stóweczka

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

tön(też tonne) n Tona angielska (równa 1016 kg) It all began in October, 1971, when a friend offered them a quarter of a tonne of paraffin wax and Mick began experimenting (Wszysto zaczęło się w październiku 1971 roku, kiedy przyjaciel odstąpił im ćwierć tony wosku i Mick zaczął z woskiem eksperymentować) - Yorkshire Evening Post (2002) Up to 300 tonnes will be ready in the next few months (Prawie 300 ton gotowych będzie w ciągu kilku następnych miesięcy) - Exeter Express and Echo (2002)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tona
(zw. pl pot. tons) - mnóstwo, masa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TONA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

tona (metryczna lub anglosaska: BR 1016 kg, US 907 kg)

Wordnet angielsko-polski


1. (a United States unit of weight equivalent to 2000 pounds)
tona amerykańska, sh. tn.
synonim: short ton
synonim: net ton

2. (a British unit of weight equivalent to 2240 pounds)
tona angielska, tona standardowa, ts, tW, tona waszyngtońska: : synonim: long ton
synonim: gross ton

Słownik internautów

tona
skazanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kupa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

metr. tona
~, dead weight - nośność okrętu
~, displacement - mar. tona wyporności
~, metric - tona metryczna
~, register - mar. tona rejestrowa (2,8 m3)

Słownik techniczny angielsko-polski

tona f : 1t=103 kg

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You get some sense of the size: 44 meters wide, 22 meters in diameter, 7,000 tons.
Aby wyobrazić sobie rozmiary: 44 metry szerokości, 22 metry średnicy, 7,000 ton.

TED

I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.
By dolecieć na tę konferencję musiałem wyemitować do atmosfery dziewięć ton CO2.

TED

Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons.
Każdego roku emitujemy dużo dwutlenku węgla -- ponad 26 miliardów ton.

TED

He's making a ton of money doing custom furniture for rich people.
Zarabia mnóstwo pieniędzy, wykonując meble na zamówienie dla bogatych ludzi.

TED

And actually 700 and change million cars today emit 2,:,8 billion tons of CO2.
Ponad 700 milionów samochodów to 2,8 miliarda ton dwutlenku węgla.

TED

A European commission spokesman, ton van Lierop, said today that a letter had been sent to the Italian authorities "asking them to reimburse, so pay back, the -720,000 from EU funding from the European regional development fund used for this concert".

www.guardian.co.uk

Where to stay: Bon ton Resort, bontonresort.

www.guardian.co.uk

After that day, with fears of the photo turning up in Heat above a comment about the "wonder" of Brian's dowdy, bovine wife, I went out and bought a ton of make-up.

www.guardian.co.uk

On the slightly higher end, the Bon ton resort's restaurant, The Nam, comes recommended by Rick Stein, no less, for its excellent offerings of Malay and Western dishes, as does Siti Fatimah's Malay-style buffet.

www.guardian.co.uk

I got a ton of work and no good people.
Mam kupę roboty i nie mam ludzi.

Oh, you know who they say has made a ton of money?
Och, znasz kogo oni mówią zrobili tonę z pieniędzy?

Okay, we have a ton of stuff to go over.
Dobra, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia.

I'm sure there's a ton of straight women who you could make very happy.
Jestem pewna, że jest cała masa kobiet, które mógłbyś uszczęśliwić.

She doesn't have a ton to do in the pilot.
Nie ma zbyt wiele do roboty w pilocie.

There must be a ton of banks in that area.
Musi być masa banków w tym obszarze.

I mean, you'd need a ton of that gas to cause serious damage.
Mam na myśli, że potrzeba mnóstwa tego gazu aby wyrządzić duże szkody.

It just felt like I was carrying a ton on my shoulders.
To było tak, jakbym nosiła tone na ramionach.

That night, Marshall had a ton of studying to do.
Tej nocy, Marshall miał masę rzeczy do nauczenia.

Just get out of here I've got a ton to do
A teraz wyjdź stąd. Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia.

You must have a ton of friends you could've asked.
Musisz mieć setki przyjaciół, do których mogłaś się zwrócić.

This responsibility is like a big rock that weighs a ton.
Ta odpowiedzialność jest jak wielka skała ważąca tonę.

Sattler made a ton off those kids, Never give anything back.
Sattler zarobił krocie na tych dzieciach, nigdy nie dając nic w zamian.

Okay, he needs a ton of calcium to help him heal.
Potrzebuje masę wapnia, żeby się leczyć.

Two minutes, five ton of rock would be on top of you.
Po 2 minutach masz na sobie 5 ton kamieni.

I lost a ton, but I put it straight back on again.
Zgubiłem tonę, ale prostuję to z powrotem na jeszcze raz.

He has a ton of expensive and video games.
Ma mnóstwo drogich i gier video.

You have no job and Maddy has a ton of play dates.
Nie masz pracy a Maddy ma tonę spotkań.

Look, the Wraith's gone, we got a ton of research to do.
Wraith już nie ma, a my mamy mnóstwo do zbadania.

We have a ton of chemistry to do left.
Zostało nam mnóstwo materiału z chemii do ogarnięcia.

And if we succeed, you and your friends will get a ton of it.
l jeśli nam się uda, to pan i pańscy kolesie będziecie mieli ich kupę.

Jay: I'm just saying, this is a ton of memories.
Mówię tylko, że to mnóstwo wspomnień.

It's got a ton of nutrients that enrich the soil.
Jest pełna składników, które wzbogacają glebę.

If you're interested, there are a ton of scrapbooking stores around here.
Jeżeli jesteś zainteresowana, mamy tutaj mnóstwo sklepów z albumami.

Hey, uh, does it matter if I had a ton of pancakes this morning?
Czy ma to jakieś znaczenie, że zjadłem tonę naleśników dziś rano?

There's a ton of steel and ice -headed your way!
Zaraz wylądują wam na głowie tony lodu i stali.

She wants ton see me as a friend.
Ona chce mnie widzieć jako swojego przyjaciela.

These guys were making a ton of money.
Ci faceci zarobili kupę szmalu.

I wrote a ton of stories about her.
Napisałam tonę opowieści o niej.

I mean, there's a ton of stuff on it.
To znaczy jest na niej masa rzeczy.

Well, I know a ton about soccer. And the kids'll love me.
Wiem dużo o piłce nożnej. A dzieciaki mnie pokochają.

Save a ton on rent, even after transport costs.
Zaoszczędzi pan masę na czynszu, nawet pomimo kosztów transportu.

Because the body is made from aluminum the whole car only weighs one ton
Ponieważ nadwozie jest z aluminium. Cały wóz waży tylko tonę

That'd be ideal for carrying a ton of gold, wouldn't it, genius?
To będzie idealne na przeniesienie tony złota. Nie uważasz że jestem geniuszem?

And now I got a ton of clients.
A teraz mam masę klientów.

Well, a ton of that of that money goes to her.
Cóż, tona, że z że zarobi na niej.

How much is a ton of leg hair?
Ile waży tona włosów z nóg?

It's chicken and vegetables with a ton of garlic.
Kurczak z warzywami i mnóstwem czosnku

Mom just got a ton of stuff from Victoria's Secret that doesn't fit.
Mama ma nostwo rzeczy z Victoria's Secret które nie pasują.

I'm a painting restorer with a ton of problems.
Jestem konserwatorem obrazów z mnóstwem problemów.

When a stock takes a dive and somebody buys a ton of it...
Jeśli akcje tracą na wartości a ktoś je kupuje w dużych ilościach--

They do a ton of fashion week parties.
Robią wiele imprez mody.

Well, I left him a ton of messages.
Cóż, zostawiłam mu tonę wiadomości.

I could make a ton more if I had my own pool...
Mogłabym zarobić o wiele więcej gdybym miała swoje zakłady...

There's a ton of people stuck up there.
Tam jest pełno uwięzionych ludzi!

This thing weighs a ton all by itself!
Ta rzecz sama waży tonę!

But he fell like a ton of bricks.
Ale on czuł się jak tona cegieł.

Might also bury us under a ton of ziggurat.
Może też nas pogrzebać pod toną zigguratu.

Can you sit here For a minute, ton'?
Możesz usiąść tu na chwileczkę, Ton?