Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) uderzyć toporkiem; zabić toporkiem;

(Noun) tomahawk; toporek, siekierka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (axe) tomahawk.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tomahawk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tomahawk

Wordnet angielsko-polski

(weapon consisting of a fighting ax
used by North American Indians)
tomahawk
synonim: hatchet

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ind. tomahawk; topór wojenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Come by the Tomahawk tonight.
Przyjdź wieczorem do Tomahowk.

OpenSubtitles

These guys went to town with a tomahawk.
Nie pieprzyli się z tym.

But who. Nevertheless. Invented the tomahawk and used it on each other.
Lecz pomimo tego, wynaleźli tomahawk i używali przeciwko sobie.

Landlord, tell him to stash that tomahawk, or pipe, or whatever you call it.
Każcie mu schować ten tomahawk czy fajkę, czy co to jest.

Tomahawk, windmill, 360-degree peanut butter and jam sandwich.
Masło orzechowe i kanapka z dżemem.

Hey, Santa Claus! Welcome to the Tomahawk!
Hej, Święty Mikołaju... ...Witaj w naszym kasynie.

Whoa, whoa, whoa. My tomahawk back, my tomahawk back
Whoa, whoa, whoa. d My tomahawk back, my tomahawk back d