Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zdrobnienie od imienia Thomas;
any tom - każdy jeden;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n~
1. any ~, Dick or Harry przeciętny człowiek, każdy: any ~, Dick or Harry could do that
peeping ~ podglądacz.
2.
(t~: male cat): ~ cat kocur.~ cpds ~boy n chłopczyca
~cat n kocur
~ foolery n głupota
~ tit n sikora.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kot, kocur

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kocur

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMIEC

Wordnet angielsko-polski


1. (male turkey)
indor
synonim: turkey cock
synonim: gobbler
synonim: tom turkey

2. (male cat)
kocur: : synonim: tomcat

Słownik audio-video Montevideo

system kontroli sygnałów wizyjnych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

BJ: So this production was seen by Tom Morris of the National Theatre in London.
BJ: Tak więc to dzieło widział Tom Morris z Teatru Narodowego w Londynie.

TED

This is headed by Drew Endy and Tom Knight and a few other very, very bright individuals.
Kierują tym Drew Endy i Tom Knight oraz kilka innych bardzo, bardzo bystrych jednostek.

TED

This morning we've heard a lot of whispers about Tom Reilly's wrap-up on Saturday.
Tego ranka słyszeliśmy wiele pogłosek na temat sobotniego podsumowania przez Toma Reilly'a.

TED

The story is, Scientology had this embarrassing video of Tom Cruise.
To było tak: Żenujące wideo scjentologów z T.Cruisem trafiło do sieci.

TED

One is "Charlie Wilson's War," with Tom Hanks and Julia Roberts.
Jednym z nich jest "Wojna Charliego Wilsona" z Tomem Hanksem i Julią Roberts.

TED

The only thing to weigh against this is the fact that as tom and Mia (who was born 15 months after tom) grow up, their older siblings will always be at least 10 years ahead and able to advise and guide them.

www.guardian.co.uk

These sibling relationships have turned out to be even stronger than I expected, with tom and Mia adoring their older brother and sisters.

www.guardian.co.uk

It's like one of those compositions by young ladies mocked in tom Sawyer.

www.guardian.co.uk

But the former Labour minister, tom Watson - who led calls for an inquiry to be re-opened into the phone-hacking affair that saw a NoW reporter and a private investigator jailed - said NI's interest in the academies programme would cause further unease about the company's ambitions.

www.guardian.co.uk

"He is doing the right thing moving on now," said tom Piper, the Royal Shakespeare Company designer who worked with Brook in the early 1990s.

www.guardian.co.uk

We may even see a new record set today. Tom?
Możemy nawet spodziewać się nowego rekordu, Tom?

From what Tom told me, he could be really mean.
To co powiedział mi Tom, mogło być bardzo wredne.

Tom, whatever you and your family need, I can provide.
Czegokolwiek potrzebujesz ty, czy twoja rodzina; mogę wam pomóc. - Mogę pomóc.

Come on, tell Tom he can take her to the movie for a change.
Daj spokój, powiedz Tommy'emu, żeby tym razem to on zabrał ją na film.

I think you already know the answer to that, Tom.
Myślę, że już znasz odpowiedź na to pytanie, Tom.

You should see Tom going out of his way to make me feel better.
Nie widziałeś Toma rezygnującego ze swojej wizji tylko dlatego, żebym poczuła się lepiej.

I went to dinner with Tom and his friends last night.
Poszedłem na kolację z Tomem i jego przyjaciółmi ostatniej nocy.

I came over to tell you about my visit with Tom.
Przyszedłem ci opowiedzieć o mojej wizycie u Toma.

And all the time they, Tom who was getting married.
A oni cały czas byli razem, z Tomem, który się ożenił.

And after college, will you once again be taking on Tom's care?
A po studiach... znowu chce się nim pani opiekować? - Tak.

I don't know what to do about this Tom situation.
Nie wiem, co mam zrobić z Tomem.

Then Tom gets a message to me about where to meet him.
Wtedy Tom daje wiadomość, gdzie mogę go spotkać.

I had a long talk with his mother, and Tom's taken him.
Rozmawiałam z jego matką, i Tom go zabrał.

Tom's got the kids, and you have this whole place to yourself.
Tom ma dzieciaki, i Ty masz cale to mieszkanie dla siebie.

I want you and Tom to go check it out.
Chcę, żebyś ty i Tom poszli to sprawdzić.

They're not actually bad, but none of them are called Tom.
Nie są tak naprawdę źli, ale żaden z nich nie nazywa się Tom.

It don't look so hard for my boy Tom out there.
Nie wygląda to na takie trudne dla mojego syna.

And then it hit me, there might be no Tom.
I wtedy trafiło do mnie, że może nie być Toma.

I've got someone named Tom, and he comes to your house.
Mam kogoś, kto nazywa się Tom, i przychodzi do domu.

Any minute now, Tom won't even want to come back.
Lada chwila, a nawet nie będzie chciał.

Tom, can I speak with you for a moment, please?
Mogę z tobą przez moment porozmawiać?

I thought it was really important that we do this for Tom.
Myślałam, że to naprawdę ważne. Że robimy to dla Toma.

I've got no idea what direction tom's taking the show in.
Nie mam pojęcia w jakim kierunku Tom pokieruje przedstawienie.

Tom, he must have been sick when we left and didn't say anything.
Tom, musiał być chory, kiedy wychodziliśmy i nic nie powiedział.

It's been a difficult time for all of us, Tom.
To był trudny czas dla nas wszystkich, Tom.

I didn't want to come down till Tom left for work.
Nie chciałam schodzić na dół, dopóki Tom nie wyjdzie do pracy.

You really think world will be a safer place without me, Tom?
Naprawdę myślisz, że świat będzie bezpieczniejszy beze mnie, Tom?

Well, how long is Tom going to be in isolation?
Więc, jak długo Tom będzie w izolacji?

Seven guys in Tom's unit, and all of them say he did it.
W jego oddziale było siedmiu ludzi. Wszyscy zeznali, że to Tom strzelał.

If there's something you want to ask me, Tom, go ahead.
Jeśli chcesz mnie o coś zapytać, to nie krępuj się.

Now this was an embarrassing position for Tom to be in.
Dla Toma kłopotliwą była sytuacja w jakiej się znalazł.

This may be an obvious question, Tom, but is that what killed him?
Może to śmieszne pytanie, Tom... Ale czy to go zabiło?

I've decided to marry Tom and your coming after me won't change that.
Postanowiłam wyjść za Toma i wasz pościg niczego nie zmienia.

I think there's something in your wardrobe trying to get out, Tom.
Wydaje mi się, że jest coś w twojej szafie co chcesz wyjąć.

Unless your name is Tom, and you got a dick.
Chyba że masz na imię Tom i masz penisa?

When Tom killed himself, part of me was angry at him for being weak.
Gdy Tom się zabił, byłam po części zła na niego, za to, że był słaby.

When the gates of hell before you were open, Tom.
Kiedy otworzyły się przed tobą bramy piekieł.

Tom Mason didn't ask you to look into this, did he?
Tom Mason nie prosił cię, żebyś się temu przyjrzała, prawda?

Tom,you can't keep coming on dates with me and your sister.
Tom, nie możesz przychodzić na randki ze mną i twoją siostrą.

Tom, she's right, we have to get out of here!
Tom, ona ma rację, musimy się stąd wydostać!

Hell, we wanted to, but Tom said not to bother you.
Chcieliśmy, ale Tom powiedział, żeby cię nie niepokoić.

Tom, these guys are organized crime from the east coast.
To zorganizowana grupa przęstepcza z Wschodniego Wybrzeża.

Tom or not, if you don't interest, then it's no big deal.
Tom czy nie, jeżeli Cię nie interesuje, to nie widzę problemu.

Tom, this is my fifth message, and you still haven't called me back.
Tom, to moja piąta wiadomość, i wciąż do mnie nie oddzwoniłeś.

I am a carpenter, and this is my brother, Tom.
Jestem cieślą, a to mój brat, Tom.

Tom Clarke back again, it says here on my screen.
Tom Clarke znowu powraca, mam tu napisane na ekranie.

See, Tom loved growing up with seven brothers and sisters.
Widzicie, Tom kochał dorastać z siedmiorgiem braci i siostrami.

That's exactly what Tom said when he broke off our engagement.
Dokładnie to Tom powiedział, kiedy zrywał nasze zaręczyny.

Look, Tom, everybody knows that your school has the lowest scores in the state.
Słuchaj, Tom, wszyscy wiedzą, że twoja szkoła ma najniższe wyniki w stanie.

Tom, if you make personal remarks, I won't stay here a minute.
Tom, jeżeli będziesz robił osobiste uwagi, nie zostanę tu minuty dłużej.