Słownik polsko-angielski

chem. toluene

Wordnet polsko-angielski

(a colorless flammable liquid obtained from petroleum or coal tar
used as a solvent for gums and lacquers and in high-octane fuels)
toluene, methylbenzene
synonim: metylobenzen

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (chem) toluene

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

toluol n, toluene n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TOLUENE

Słownik techniczny polsko-angielski

m toluene, methylobenzene

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. toluene