Słownik polsko-angielski

fiz.,biol. tolerance
~ na niekorzystne warunki środowiska - tolerance to unfavourable environmental conditions
~ na zatrucia - toxicity tolerance

Wordnet polsko-angielski


1. (willingness to recognize and respect the beliefs or practices of others)
tolerance
synonim: tolerancyjność

2. (the power or capacity of an organism to tolerate unfavorable environmental conditions)
tolerance: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tolerance
(swoboda) latitude

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f tolerance ~a dla łapówkarstwa tolerance for bribery ~a wagi tolerance of weight ~a wagi mennicza remedy of weight ~e wymiarowe dimensional tolerances wymagalne ~e specified tolerances

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

tolerance n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LATITUDE

BROADMINDEDNESS

TOLERATION

LIBERALITY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f tolerance

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

tolerance

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sufferance