Wordnet polsko-angielski

(of or relating to toxicology)
toxicological, toxicologic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj toxicological

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

toxicological