Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nóż ~ lathe/turning tool

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (tech) turning