Wordnet polsko-angielski

( (prosody) the accent in a metrical foot of verse)
meter, metre, measure, beat, cadence
synonim: metrum
synonim: miara wierszowa

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(postępowanie, przebieg) progress, course
w ~ku czegoś in the progress/course of sth

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m course, run, train ~ wydarzeń run of events, developments normalny ~ pracy routine produkcja w ~u products in process w ~u rokowań in the course of negotiations w ~u sprawy sądowej pending action być w ~u to be in progress, to be under way, to be pending, to go on praca jest w pełnym ~u be in progress, be under way, be pending, go on

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROGRESS

RUN

PROCESSING

WAY

PROCESS

TOQUE

CAREER

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

course, run, train

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m course, progress
w ~u in course

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

course

Nowoczesny słownik polsko-angielski

current