Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) toga;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (ceremonial gown) toga

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

toga

Wordnet angielsko-polski

(a one-piece cloak worn by men in ancient Rome)
toga

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

tekst. toga

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's a safe bet to assume they will steer clear of the military-style pageant of the 1980 Moscow Olympics, where even the boys in togas marched.

www.guardian.co.uk

The beauty of Pompeii is that you are not assailed by adverts and people dressed in togas; it is not a theme park.

www.guardian.co.uk

" And another from Saratoga Springs: "This year, for the holidays, I gave 25 copies of your book Half the Sky.

www.guardian.co.uk

As a child, only a toga made of pure pain.
Jak dziecko, tylko że toga sprawiała mu szczery ból.

No, the one with the guy in the toga.
Nie. Tej z facetem w todze.

Ted, a man in a toga just arrived and delivered a parchment.
Ted, facet w todze właśnie przyjechał i dostarczył pergamin.

All the emperor needs is a toga and a violin while Farmington burns.
Wszystko, czego potrzebuje cesarz to toga i skrzypce gdy płonie Farmington.

Whether she's naked under that toga.
Czy ona jest naga pod tą togą.

I ain't working with toga boy.
Nie pracuję z chłopcem od tog.

Varinia, my red toga with the acorns.
Varinia, podaj mi czerwoną togę z żołędziami.