Słownik polsko-angielski

(prowadzenie) fighting
~ bitew - fighting battles
~ kampanii - fighting a campaign
~ pojedynków lotniczych - dog fighting; US hassling
~ regularnej wojny - fighting a regular war
~ się samolotu (po wylądowaniu) - landing roll, ground roll
~ wojny - fighting a war, waging a war
~ wojny aż do zwycięstwa - fighting a war to victory
~ wojny na dwa fronty - fighting a war on two fronts
~ wojny na swój własny sposób - fighting the war in one's own way
~ zażartej bitwy - fighting a fierce battle

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(na tokarni) turning

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (na tokarce) turning
rolling

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. fighting

Słownik techniczny polsko-angielski

n 1. turning
2. rolling
3. throwing

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lathing

totter

turning