Wordnet polsko-angielski


1. (a small round woman's hat)
pillbox, toque, turban


2. (type genus of the Volvocaceae
minute pale green flagellates occurring in tiny spherical colonies
minute flagella rotate the colony about an axis)
Volvox, genus Volvox: :

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C toque

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRACE-NOTES

Słownik techniczny polsko-angielski

m potter's wheel, jolley

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

toque