Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria grzanka, tost; toast; osoba fetowana/wyróżniona, ulubieniec/ulubienica;
toast rack - kulinaria koszyczek na grzanki; stojak na grzanki;
propose a toast - wznosić/wznieść toast;
drink a toast to sb - pić toast za czyjeś zdrowie;

(Verb) przypiekać/przypiec, opiekać/opiec, przygrzewać/przygrzać; wznosić toast/wznieść toast;
toast sb - wznosić/wznieść toast na czyjąś cześć; (wy)pić za czyjeś zdrowie;
toasted bread - kulinaria opiekany chleb;
toasted cheese - kulinaria przypieczony ser;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (bread heated in a toaster) grzanka, tost.vt (heat) opiekać: ~ed cheese przypieczony ser
~ed bread opiekany chleb
he ~ed his toes by the fire ogrzewał sobie stopy przy ogniu

n C (drinking of health) toast: to propose a ~ to wznosić toast
to drink a ~ to pić toast za zdrowie.~ cpd ~-master osoba wznosząca toast, mistrz ceremonii
wodzirej

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przypiekać, opiekać, przygrzewać, wznosić toast, życzyć (szczęścia, sukcesów)
grzanka, tost, toast, wyróżniana osoba, gwiazda

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s grzanka, tost
toast
vt przypiekać
wznosić toast (sb na czyjąś cześć)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n grzanka, tost
toast
vt opiekać
wznosić toast (sb - na czyjąś cześć)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TOST

TOAST

OPIEC

ZAGRZAĆ

WZNIEŚĆ TOAST

Wordnet angielsko-polski

(slices of bread that have been toasted)
tost, grzanka

Słownik internautów

grzanka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wspaniały, doskonały, ekstra, super, bombowy, przebojowy, szałowy, odlotowy, odjazdowy

skończony, załatwiony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opiekać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

toast
~, friendly - toast przyjacielski
~ of victory; ~, victory; ~, victorious - toast z okazji zwycięstwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If it didn’t, the whole idea was toast, and I might as well move on to other things.
Jeśli nie, cały pomysł upada i mogę zająć się czym innym.

TED

What fine words can we use in our anniversary toasts?
Jakie wzniosłe słowa możemy wypowiedzieć w naszych rocznicowych toastach?

statmt.org

And, of course, Arctic communities are toast.
A co do ludzi zamieszkujących te regiony, A ludzie zamieszkujący te regiony

TED

This is 1996: "All the negatives add up to making the online experience not worth the trouble." ~~~ 1998: "Amazon.toast."
Jest rok 1996: "Wszystkie minusy dodane do siebie sprawiają, że bycie online nie warte jest zachodu." 1998:"Amazon.klapa."

TED

"It seemed to be doing fine and my job was to make the toast and tea and things like that.

www.guardian.co.uk

There are collectable teddy bears and decorative plates, including one that shows him topless again, toasting us with a big, red cocktail.

www.guardian.co.uk

On Amazon there are coasters, teabag tidies, toast racks and egg cups.

www.guardian.co.uk

At the end, the adults would raise their postprandial glasses of port, the kids their lemonade, the loyal toast was pronounced and all breathed a sigh of relief.

www.guardian.co.uk

toast until lightly browned.

www.guardian.co.uk

I toast to you, to old friends and new ones.
Wznoszę za was toast, za starych i za nowych przyjaciół.

I want to toast you on a job well done.
Wypiję z wami toast po udanej robocie.

Let's have a toast to our life in the hotel.
Wznieśmy toast za nasze życie w hotelu.

Okay, one more toast and then I got to go.
Dobra, jeszcze jeden toast i muszę iść.

A toast - to your first and last day on the job.
Toast... za twój pierwszy i ostatni dzień w pracy.

I'd like to toast a friend who couldn't be with us.
Chciałbym wznieść toast za przyjaciela, który nie może z nami być.

Let's go, he wants to have a toast with you.
Chodźmy, chce wznieść z tobą toast.

I would like to honor a toast to you from my people.
Chciałbym wznieść toast na twoją cześć od mojego ludu.

In exactly five hours and 17 minutes, we hit the enemy toast.
Za dokładnie 5 godzin i 17 minut, uderzymy w nieprzyjaciela.

My speech for the toast, do you mind running through it?
Moje mowa do toastu, masz coś przeciw przejrzeniu jej ze mną?

Ted, why are you working so hard on this toast?
Czemu tak ci na tym zależy?

Well, one of you gentlemen needs to make a toast.
Jeden z was panowie musi zrobić grzankę.

So dry! That family is like a piece of toast.
Ta rodzina jest jak kawałek suchego tosta.

I know. Put me off beans on toast for life.
Wiem tylko, że nigdy w życiu nie zrobię już tostów z fasolą.

All I want is some dry toast and black coffee.
Look. Proszę, ja chcę pewne sucha grzanka i czarną kawę.

Oh, because where you come from toast is the result of reflection and study.
O, ponieważ tam skąd ty pochodzisz, tost jest wynikiem głębokich refleksji i przemyśleń.

I would like to propose a toast to your mother.
I wouId Iike zaproponować toast na cześć swojej matki.

I want to make a toast here to this gentleman.
Pragnę wznieść toast na cześć tego dżentelmena.

Join me in a good luck toast before you go?
Wypijesz ze mną za szczęście zanim wyjdziesz?

Could you maybe bring me some secret toast and jam?
Czy mogłabyś mi przynieść jakiegoś tosta z dżemem, w tajemnicy?

Then during her toast, Diane starts to feel the effects.
Później podczas toastu Diane zaczyna odczuwać jego skutki.

Two weeks before she was murdered I gave a toast at her sweet 16.
Dwa tygodnie przed jej morderstwem wznosiłem toast na jej słodkiej szesnastce.

Will you give me the honor of a toast with the royal family?
Uczynisz mi ten honor bym mogła wznieść toast z kimś z rodziny królewskiej?

I offer a toast to when, once more, we will hear that familiar cry.
Wznoszę toast za czasy, w których ponownie usłyszymy ten znajomy okrzyk.

Ladies and gentlemen, I would like to make a toast.
Panie i panowie, chciałbym wznieść toast.

Just say a toast for my husband while you drink yourself silly.
Wypij toast za mojego męża, kiedy będziesz się upijać.

As second assistant to the best man, I would like to propose a toast.
Jako drugi asystent do najlepszego mężczyzny, Chciałbym proponować tost.

Burt, we're waiting for you to make the big toast.
Burt, czekamy na ciebie, aby wznieść wielki toast.

And everyone in town can toast to new scandal with champagne.
I wszyscy w mieście będą mogli wnieść toast z szampanem za nowy skandal.

Just 'cause you have liquid, that doesn't make it a toast.
Tylko dlatego, że masz płyn nie robi z tego toastu.

Ham and eggs on toast will run you a cool 15 million.
Jajecznica z szynk i grzanki bêd ciê kosztowaæ 15 milionów.

You should look into my eyes when we toast.
Powinieneś patrzeć mi w oczy kiedy wznosimy toast.

A toast, to the union of our two families.
Wznoszę toast za dwie rodziny które się zjednoczą.

I will want to toast for the happy couple.
Chciałam wznieść toast dla szczęśliwej pary.

But mine had glass walls, so you could watch the toast turn tropical brown.
Ale mój miał szklaną obudowę i mogłem zaobserwować, kiedy tost przybrał kolor tropikalnego brązu.

Let's pop open a bottle of wine and toast to our future.
Otworzymy butelkę wina i wzniesiemy toast za przyszłość.

And it gives me great pleasure to propose this toast.
I jest dla mnie wielką przyjemnością zaproponować ten toast.

Priya, do you know why this is called a toast?
Priya, czy wiesz, dlaczego nazywa się to toast?

And that is what you call a French toast.
A to jest to, co nazywacie francuskim toastem.

You were a bit late with the dry toast.
Trochę za późno na suche tosty.

We even raised a toast to good old Mike.
Wznieśliśmy nawet toast za starego, dobrego Mike'a.

I'd like to propose a toast to friends, no matter how quirky.
Chciałbym wznieść toast za przyjaciół, bez względu jak są dziwaczni.

She knew her pigeon was toast and wanted to keep him on the hook.
Wiedziała, że jej gołąbek się przypiekł i chciała nabić go na haka.

What the hell kind of a toast is that?
Co to do cholery za rodzaj toastu?

I love to sink them in some hot buttered toast.
Chętnie wbiłbym je w gorący tost.

Well, that's what happens when people get toast crumbs on the console.
Cóż, to się zdarza, gdy ludzie rozsypują okruchy z tostów na konsoli.

Anyway, I'd like to make a toast very much.
A tak w ogóle, chciałabym wznieść toast.

I think a toast is in order here, huh?
Myślę, że toast będzie na miejscu?

This'll be a great story for our wedding toast.
To będzie świetna historia na nasz ślubny toast.