Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oxygen
namiot ~ oxygen tent

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (chem) oxygen

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

oxygenic adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OXYGEN

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj oxygen
aparatura ~a oxygen breathing apparatus
butla ~a oxygen cylinder
maska ~a oxygen mask
spadochronowa a-paratura ~a parachute breathing apparatus

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. aerobic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

aerobic

oxidative