Słownik polsko-angielski

chem. oxygen
~ atmosferyczny - atmospheric oxygen
~ ciekły - liquid oxygen
~ potrzebny do spalania - combustion oxygen
~ służący do oddychania - breathing oxygen
~ zużyty - used oxygen

Wordnet polsko-angielski

(a nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas
constitutes 21 percent of the atmosphere by volume
the most abundant element in the earth's crust)
oxygen, O, atomic number 8
synonim: O

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oxygen

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U oxygen

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

oxygen n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

oxygen, O

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m chem. oxygen

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. oxygen

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. oxygen~ atmosferyczny atmospheric oxygen~ rozpuszczony dissolved oxygen