Słownik polsko-angielski

biol. tissue
~ martwa - dead tissue
~ mięśniowa - muscle tissue
~ podskórna - subcutaneous tissue
~ tłuszczowa - fatty tissue
~ ziarnista - granulated tissue, repair tissue

Wordnet polsko-angielski

(part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function)
tissue

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tissue
~ łączna web

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (anat) tissue: ~ łączna connective tissue; martwa ~ dead tissue

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f biol. tissue

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

tissue n, textus n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

tissue, tela

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

tissue
fabric

Słownik techniczny polsko-angielski

f tissue

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

tissue~ drzewna tree tissue~ kostna bony tissue~ roślinna plant tissue~ roślinna, odpadowa plant-tissue wastes~ zwierzęca animal tissue~ zwierzęca, odpadowa animal-tissue wastes

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tissue