Wordnet polsko-angielski

(a craftsman who weaves cloth)
weaver

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

weaver

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C weaver

Słownik techniczny polsko-angielski

m weaver