Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

warsztat ~ loom

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj weaver's
weaving: dzieło ~e weaving
warsztat ~ weaving plant
weaver mill

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj weaver’s attr