Słownik skrótów chemicznych

pol. miareczkowanie, ang. titration