Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka tembr, timbre, barwa tonu; lingwistyka barwa dźwięku;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (music) tembr
barwa dźwięku

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

barwa głosu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TEMBR

Wordnet angielsko-polski

( (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)
"the timbre of her soprano was rich and lovely"
"the muffled tones of the broken bell summoned them to meet")
tembr, timbre
synonim: timber
synonim: quality
synonim: tone

Słownik audio-video Montevideo

barwa dźwięku

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

barwa

brzmienie