Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) diadem, tiara;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(eccl) tiara (papieska) .
2.
(jew) diadem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tiara, diadem

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n diadem
tiara

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DIADEM

TIARA (PAPIESKA)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

diadem
tiara

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

diadem
tiara

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tiara

Słownik religii angielsko-polski

tiara f, korona papieska