Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) thriller, dreszczowiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (sensational story, book, etc.) sensacyjny film, powieść, itd

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dreszczowiec

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s film sensacyjny, thriller
przejmująca sztuka (powieść), dreszczowiec

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n thriller (film)
przejmująca sztuka
pot. dreszczowiec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POWIEŚĆ MROŻĄCA KREW W ŻYŁACH

KRYMINAŁ

Wordnet angielsko-polski

(a suspenseful adventure story or play or movie)
thriller

Słownik audio-video Montevideo

film sensacyjny - dreszczowiec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

film

Sztuka

thriller