Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

budd. droga Starszych; Terawada

Słownik religii angielsko-polski

theravada f (buddyzm)