Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka kabina oficerska;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Teksas

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.
Politycznym rozwiązaniem Perry'ego były prośby do mieszkańców o modlitwy o deszcz.

TED

And it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.

TED

This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.

TED

PCBs accumulate in dolphins in Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie, Teksasie i Północnej Karolinie.

TED

OK, tonight, for homework, write a review of Texas Chainsaw Massacre.
OK, dzisiaj na pracę domową, napiszcie recenzję " Teksańskiej masakry ".

OpenSubtitles

She wants me to go live with her in Texas.
Chce, żebym zamieszkała z nią w Teksasie.

So what would you be doing now back in Texas?
Co byś teraz robił, gdybyś był w Teksasie?

About how hard things were in Texas after the war.
O tym, jak ciężko było w Teksasie po wojnie.

Within a few days all of Texas will know our situation.
W przeciągu kilku dni wszyscy w Teksasie będą wiedzieć jaka jest nasza sytuacja.

The entire state of Texas, along with the are looking for you.
Szuka cię cały stan Texas, razem z

If you're on the road tonight, turn your car toward the state of Texas.
Jeśli jesteście teraz na drodze, zawroćcie swoje samochody do Teksasu.

I do not think we want to sell in Texas?
Myślisz, że nie chcielibyśmy sprzedawać w Teksasie?

Nothing is more important than finding a way to get to Texas.
Nie ma nic ważniejszego niż dotarcie do Teksasu.

If they were from Texas,they'd had sense enough to carry water.
Jeśli byliby z Teksasu, mieliby tyle rozsądku, by zabrać wodę.

This boy goes into a bar down in Texas, see.
Chłopak wchodzi do baru w Teksasie.

What we need is to put her on a plane to Texas.
Ma jechać do Teksasu. Ci prawnicy źle na ciebie wpływają.

I thought it was supposed to be hot in Texas.
Myślałem, że powinno być gorąco w Teksasie.

Maybe my folks had half the police in Texas looking for me.
Może moi staruszkowie zatrudnili połowę policji w Texasie żeby mnie szukali.

I was talking to some of my brothers, back in Texas.
Mówiłem do kilku z moich braci, w tył w Teksasie.

Should be easy killing them, if they don't go on down to Texas.
Łatwo będzie ich zabić jeśli nie zwiali do Teksasu.

Because you may be the best damn girl in Texas.
Bo jesteś najlepszą dziewczyną w Teksasie.

I want you to marry me and come to Texas.
Chcę byś wyszła za mnie za mąż i pojechała do Teksasu.

What's a little Texas girl like you think of that sight?
Co sobie myśli dziewczynka z Teksasu, kiedy widzi coś takiego?

If you are breaking the law in the great state of Texas, get ready.
Jeśli złamiesz prawo w naszym wspaniałym stanie Texas, bądź gotowa.

Because he was homeless in Texas, living out of his car.
Ponieważ był bezdomny w Teksasie, mieszkał w swoim samochodzie.

I went to Texas to look into racism, about two months ago.
Dwa miesięce temu pojechałem do Texasu w poszukiwaniu rasizmu.

In Texas, we just go get a man and string him up.
U nas w Teksasie takich drani po prostu się łapie i wiesza.

She used to think that things were bigger in Texas.
Zawsze była przekonana, że rzeczy w Teksasie są większe.

You must be exhausted, coming all the way from Texas.
Musisz być wyczerpany, po całej drodze z Texasu.

You sit that horse more like a Texas girl every day.
Na tym koniu coraz bardziej przypominasz dziewczynę z Teksasu.

There ain't no more room for your kind in Texas.
W Teksasie nie ma już miejsca dla takich jak ty.

Five years, you'll get your first annual trip to Texas.
Za pięć lat będzie pierwsza firmowa podróż. Do Teksasu.

We tracked him down to a small town in Texas.
Wyśledziliśmy go w małym miasteczku w Teksasie.

It wasn't on any maps until we got to Texas.
Nie wiedziałam go na żadnym drogowskazie, aż do Teksasu.

So, you're going off for six points favorites against Texas.
Więc... Jesteście faworytami przeciwko Teksas i to 6 punktami.

How can you live in texas, and not have hundreds of mexican friends?
Jak możesz mieszkać w Teksasie, i nie mieć setek meksykańskich przyjaciół?

We all consulted, but nobody made the trip to Texas.
Konsultowaliśmy się, ale nikt nie wyruszył do Texasu.

But Texas got the highest rate of murders in the country.
Ale Teksas ma najwyższy wskaźnik morderstw w kraju.

You all came to Texas to better yourselves and to make homes.
Przybyliście do Teksasu, by lepiej żyć, założyć tu swój dom.

Texas has the most conservative divorce laws in the country.
Teksas ma najbardziej konserwatywne przepisy w kraju.

He will report to Texas for indoctrination in three days.
Za trzy dni zgłosi się do Teksasu na szkolenie.

We're on our way back to Texas, drive cattle to meet your railroad.
Nie, dziękuję panu. Wracamy do Teksasu. Będziemy przeganiać bydło dla pańskiej kolei.

Texas Western has clawed their way back into this game!
A teraz Texas Western, wracają do gry !

You may return to Texas in six days' time.
Możesz wrócić do Teksasu za sześć dni.

Let me get something down with the Texas game.
Daj mi coś na mecz w Teksasie, dobra?

We have to stop in Texas on the way.
Po drodze zatrzymujemy się w Teksasie.

But you can buy all of Texas for that.
Ale za to możesz kupić cały Teksas.

Got a chance to be in Texas for dinner.
Dostany, żeby szansa była w Teksasie dla obiadu.

I hope she wasn't anything like my flatmate from Texas.
Mam nadzieję, że nie przypominała mojego współlokatora z Teksasu.

Name one innocent man that Texas has put to death during my tenure.
Proszę podaćchoć jedno nazwisko niewinnego człowieka straconego w Teksasie za mojej kadencji.

They were hauling it down to Texas for drinking water.
Przywieziono ją do Teksasu, by uzyskać wodę pitną.

The day we got married there wasn´t a prettier girl in Texas.
Dnia, kiedy się pobraliśmy nie było ładniejszej dziewczyny w Teksasie.

We were on our way to Texas and we got lost.
Jesteśmy w drodze to Teksasu, no i się zgubiliśmy.

I sent you money when you were still in Texas.
Wysłałem ci pieniądze, jeszcze jak byłeś w Teksasie.