Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist., gr. tetrarch

Nowoczesny słownik polsko-angielski

tetrarch