Wordnet polsko-angielski


1.
tetracycline antibiotic
synonim: antybiotyk tetracyklinowy

2. (an antibiotic (trade name Achromycin) derived from microorganisms of the genus Streptomyces and used broadly to treat infections)
tetracycline, Achromycin: :

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tetracycline