Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

testator (prawn.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

testator (prawn.)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n US testatortestator's capacity to draw up a testament zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

testator m, spadkodawca m

Wordnet angielsko-polski

(a person who makes a will)
spadkodawca, testator
synonim: testate

Słownik internautów

testator

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

spadkodawca, testator
testator's capacity to draw up a testament: zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu
testator's child: dziecko testatora
to record the declaration of a testator: spisać oświadczenie spadkodawcy
to survive a testator: przeżyć spadkodawcę