Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia technet;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

technet m

Wordnet angielsko-polski

(a crystalline metallic element not found in nature
occurs as one of the fission products of uranium)
technet, Tc
synonim: Tc
synonim: atomic number 43

Duży słownik chemiczny

technet

Słownik techniczny angielsko-polski

technet m, Tc