Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (med) gruźlica, tuberkuloza

Słownik skrótów

pol. 'gruźlica', eng. tuberculosis