Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) filozofia taoista, taoistka;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

taoista
adj. taoistyczny

Słownik religii angielsko-polski

taoista m