Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) reszka, rewers; frak;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frak, reszka

Nowoczesny słownik języka angielskiego

reszka, frak

Nowoczesny słownik angielsko-polski

reszka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s frak

Wordnet angielsko-polski

(formalwear consisting of full evening dress for men)
frak
synonim: dress suit
synonim: full dress
synonim: tailcoat
synonim: tail coat
synonim: white tie
synonim: white tie and tails

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

smoking

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pogon m, frakcja końcowa
2. odpadki pl, szlam m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When you look at DNA, there's a sequence of not two things -- heads and tails -- but four letters -- As, Gs, Cs and Ts.
W DNA, widzimy sekwencję nie dwóch elementów ale czterech liter -- A, G, C i T.

TED

When a screw is inserted, it expands, and its trademark "tails" prevent the fixing element from turning when the screw is screwed in.
Wkręcana śruba powoduje rozwieranie się kołka, a charakterystyczne „wąsy” powodują, że kołek nie obraca się wraz ze śrubą.

Goethe Institut

And the same goes for the tails.
To samo z ogonami.

TED

There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following. ~~~ When you toss a coin, you get a sequence of heads and tails.
Nasz eksperyment ma coś wspólnego z genetyką, mianowicie podczas rzucania monetą otrzymujemy sekwencję reszek lub orzełków.

TED

The report lists practically all the conventional energy sources, except perhaps, to please the Green Members here, for ebonite sticks and fox tails.
Sprawozdanie wymienia praktycznie wszystkie konwencjonalne źródła energii, być może za wyjątkiem pałeczek ebonitowych i lisich kit, dla zadowolenia naszych zielonych posłów.

statmt.org

Justin Lee Collins was poached from Channel 4 to become one of the faces of Five, but his two shows, Heads and tails and Good Times, have both been axed.

www.guardian.co.uk

She's got more empathy with the ordinary Joe, and I hope they'll see us for our true colours - but, you know, if the press every day are painting Christine as some social-climbing minx, well then-" He tails off looking glum.

www.guardian.co.uk

But nobody on Earth would level this complaint at the genuine abomination that was Channel Five's Heads Or tails.

www.guardian.co.uk

Justin Lee Collins asks them if they want to pick heads or tails.

www.guardian.co.uk

No further episodes of Heads Or tails will ever be made.

www.guardian.co.uk

For 30 percent of what they took out, heads or tails.
Za 30 procent tego co wam wzięli, wybierz: orzeł czy reszka?

I can't make heads or tails about what it is your like.
Nie mogę tak po prostu wylosować co ci się podoba.

For the next six weeks your tails belong to me.
Przez następne 6 tygodni wasze ogony należą do mnie!

It's your choice, heads or tails, but you know I like head.
To twój wybór, orzeł lub reszka, ale wiesz, że lubię reszkę.

You know these four other babies that were born here with tails?
Wiesz coś o tej pozostałej czwórce dzieci które urodziły się z ogonkami?

But they use their tails a lot, especially in rut.
Posługują się też ogonem, szczególnie w rui.

All the characters wake up one morning and they've got tails.
Wszyscy bohaterowie budzą się rano i mają ogony.

The batteries are in the tail, and the tails gone!
Jest w ogonie, a ogona nie ma!

Since the kidnapping we haven't eaten nothing but these tails.
Od porwania nie żremy nic innego jak te jebane kraby.

At the end of the day, every decision comes down to heads or tails
Ale pod koniec dnia, każda decyzja ostatecznie sprowadza się do prostego orzeł czy reszka

You think the hat and tails were their idea?
Myślicie, że kapelusze i smokingi to był ich pomysł?

Even Dalton here, the big brain, he can't make heads or tails of it.
Nawet Dalton, wielki umysł, nie może się w tym połapać.

It's these little flutes that I attached to their tails.
To te małe fleciki, które przyczepiłam do ich ogonów.

We bunnies only wear our tails on very special occasions.
My zajączki przebieramy się tylko na specjalne okazje.

All I'm saying is heads and tails never fails.
Mówię tylko, że głowy i ogony nigdy nie zawodzą.

What can I as a pup with two tails.
Cóż mogę powiedzieć? Szczęściarz trzyma dwie sroki za ogon.

Now, turn your fishy tails around and swim straight on through to Sydney.
A teraz rybie ogonki w tył zwrot i jazda w kierunku Sydney.

If it comes up tails, you get nothing.
Jak wypadnie reszka, nie dostajecie nic.

I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, the woman said.
Nie wiedziałam, że rekiny mają takie ładne, pięknie uformowane ogony, powiedziała kobieta.

Then just say that tails means something good.
Wtedy po prostu zadecyduj, że reszka znaczy coś dobrego.

Now I need tails to talk to you!
To teraz muszę już nosić marynarkę żeby z tobą rozmawiać?..

Enough with your rotten fruit, rat tails and dead bunnies.
Mam dość waszych suszonych owoców, szczurzych ogonów i martwych królików.

I think it's quite a good idea, tails.
Z tymi ogonami, to w sumie niezły pomysł.

He became a white fox with nine tails.
Stał się białym lisem o dziewięciu ogonach.

And I live my life, head or tails
A ja żyję moim życiem, orzeł czy reszka

How many tails does that thing have?
Ile to miało ogonów?

Yes, it's true, in tails. But look at them
Tak, to frak, ale... tylko spójrzcie!

And now it's here. And it's either heads or tails.
I teraz tu jest, więc musisz powiedzieć orzeł albo reszka.

Yours, if you will tails about it.
Twoim, jeżeli mówisz o ogonie.

Aren't you an expert at grabbing tails?
Jesteś niby ekspertem od łapania za ogon?

If you got one tails, they're out.
Jeśli masz jako jedyny reszkę, odpadasz.

And in my tails, at that!
Do tego w moim smokingu.

As a dog with two tails.
Jak pies z dwoma ogonami.

But for me... it always comes up tails.
Ale u mnie... zawsze jest reszka.

And who will pack your tails?
A kto spakuje pana frak?

We're risking our tails for a fork?
Narażaliśmy nasze płetwy dla byle widelca?

You come home, they're... wagging their little tails, happy to see you.
Wracasz do domu, one... machają ogonem, cieszą się na twój widok.

Fifty percent still have their tails.
z nich ma nadal swoje ogonki.

Bright red tails and black pilots?
Jasne, czerwone ogony i czarni piloci?

We just need the tails.
Potrzebujemy tylko ogon.

The report lists practically all the conventional energy sources, except perhaps, to please the Green Members here, for ebonite sticks and fox tails.
Sprawozdanie wymienia praktycznie wszystkie konwencjonalne źródła energii, być może za wyjątkiem pałeczek ebonitowych i lisich kit, dla zadowolenia naszych zielonych posłów.

Fred Astaire looks great in tails, I don't.
Fred Astaire wygląda świetnie we fraku, ja nie.

Al my feeling, head or tails
Moimi uczuciami, orzeł czy reszka

My love is head or tails
Moja miłość to gra: orzeł czy reszka?

Rats only sweat through their tails.
Szczur się poci tylko na ogonie.

For ever and ever, head or tails
Zawsze i wszędzie, orzeł czy reszka

That boar's right on our tails.
Ten dzik wisi nam na ogonie!

Heads I win, tails you lose ...
Orzeł - ja wygrywam, reszka - przegrywasz ty...

I'm on their tails.
Jestem na ich ogonach.