Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) frak;

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n frak

Wordnet angielsko-polski

(formalwear consisting of full evening dress for men)
frak
synonim: dress suit
synonim: full dress
synonim: tail coat
synonim: tails
synonim: white tie
synonim: white tie and tails

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

frak