Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) dzięki, dziękuję;

(Acronym) doktorant prowadzący zajęcia; pomocnik nauczyciela;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ('thank you', colloq) dzięki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) dziękuję, dzięki

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

int bryt. pot. dzięki, dziękuję

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

dzięki