Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) teownik;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

teownik

orczyk

wyciąg orczykowy

Słownik techniczny angielsko-polski

teownik m