Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) supergwiazda;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wielka gwiazda

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) supergwiazda

Nowoczesny słownik języka angielskiego

supergwiazda (np. filmowa)

Wordnet angielsko-polski

(someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz
synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin, wielka gwiazda biologii.

TED

The superstars of climate change in 2006: United States, Britain, China.
Supergwiazdy dla zmian klimatycznych 2006: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny.

TED

Mostly importantly, the 20% set aside is not revenue that accrues to a few superstars.
Co najważniejsze, owo przeznaczone w ten sposób 20% nie stanowi przychodu należnego nielicznym supergwiazdom.

statmt.org

The winners of the “Euro SuperStar” children's competition visiting President Duisenberg in his office on 30 December 2001
30 grudnia 2001 r.: zwycięzcy konkursu dla dzieci „Zostań supergwiazdą euro” z wizytą w gabinecie prezesa Duisenberga.

ECB

We can also see the superstars.
Możemy również zobaczyć supergwiazdy.

TED

But wouldn't it have been nice to know that you were a superstar?
Ale nie byłoby milo wiedzieć że jest się wielka gwiazda?

I know you're a superstar, but have you sent that fax yet?
Wiem, że jest pan gwiazdą, ale wysłał już pan może ten faks?

And let's make every kid feel like a superstar.
Niech każde dziecko czuje się jak supergwiazda.

The police see it as a cleaner street superstar.
Policja woli widzieć w nich uliczne sprzątaczki.

Maybe I don't want to be a superstar.
Może ja nie chcę być supergwiazdą.

Long way from the big city, huh, superstar?
Daleko od miasta, co, supergwiazdo?

Lindsay isn't going to make you a superstar.
Lindsay nie zrobi z ciebie supergwiazdy.

What does a superstar like you in Bradford?
Co taka gwiazda jak ty robi w Bradford?

And if you do that on the Big Show... you're a superstar.
I, jeżeli robisz to na Dużym Pokazie... jesteś megagwiazdą.

And he wants to be a superstar.
A on chce, zostać supergwiazdą.

George Michael is still a superstar and you still listen to Wham!.
George Michael jest nadal sławną gwiazdą i nadal go słuchasz!

The premiere of Jesus Christ Superstar is about to begin.
Premiera 'Jesus Christ Superstar' rozpocznie się za chwilę.

But that's all gonna change tonight because of our new superstar...
Ale to wszystko się zmieni dziś wieczorem za sprawą naszej nowej gwiazdy...

Another scientist with very big ideas, the superstar ofbiology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin,wielka gwiazda biologii.

And where does this ghetto superstar live?
A gdzie mieszka ta gwiazda getta?

So superstar, what changed your mind?
Więc gwiazdorze, co takiego zmieniło twoje zdanie?

I'd be glad to see you go down... superstar.
Z przyjemnością zobaczę jak cię tłuką, supergwiazdo.

But you're not a superstar here!
Ale tutaj nie jesteś supergwiazdą!

This is just the beginning, superstar.
To dopiero początek, supergwiazdo.

Here she is: future fashion superstar.
Oto jest! Przyszła supergwiazda mody!

The whole world loves you, superstar.
Cały świat cię kocha, supergwiazdo.

Only the finest for you, superstar.
Dla ciebie, supergwiazdo, tylko to, co najlepsze.

Mother promise, superstar Rajinikanth took it away.
Przysięgam na matkę, supergwiazda Rajinikanth zabrał je.

But I'll become a superstar.
Ale zostanę supergwiazdą.

American chess superstar, Bobby Fischer, has just died.
Amerykańska szachowa supergwiazda, Bobby Fischer, zmarł.

You were quite the superstar on
Na zrobili z ciebie supergwiazdę.

They think you're a superstar.
Oni myślą, że jesteś supergwiazdą.

This ain't no country club, Superstar.
To nie jest klub country, gwiazdorze.

Little boy superstar, he coming to play concert here at Stoolbend Stool Bowl.
Mała gwiazda chłopiec, on przychodzi grać koncert tutaj na Bowl Stoolbend kału.

She is known as Andy Warhol's superstar.
Jest znana jako supergwiazda Andy'ego Warhola.

Another day for an ordinary superstar
Innego dnia dla zwykłego megagwiazda

Terrence King is a superstar receiver.
Terrence King jest wielką gwiazdą jako skrzydłowy.

And there he was, Tracy Reynolds, superstar, and I outplayed him.
I to był on-- Tracy Reynolds, supergwiazda A ja go ograłem.

Travis Colt, our local superstar.
Travis Colt. Nasza lokalna gwiazda.

So, what about it, superstar?
Więc, jak tam idzie, gwiazdo?

Josh will be a YouTube superstar.
Josh będzie gwiazdą na YouTube.

Who will marry Cindy Superstar?
Kto poślubi Cindy Supergwiazdę?

Future fashion superstar.
Przyszła supergwiazda mody!

That was controversial superstar lawyer Ron Trott.
To był kontrowersyjny i sławny adwokat Ron Trott.

Like, it's basketball superstar Larry Bird!
Wygląda jak super-gwiazda koszykówki Larry Bird!

Glen is not gay. becasue Cindy Superstar and Glen have had children together.
Glen nie jest gejem. Przecież Cindy i Glen mają ze sobą dzieci.

I'm a superstar- A superstar with a scalpel.
Jestem supergwiazdą ! Supergwiazdą ze skalpelem !

Well, genius, brilliant, superstar... they're just words.
Cóż, geniusz, inteligent, supergwiazda... to tylko słowa.

Desmond Rhodes, superstar!
Desmond Rhodes, supergwiazda!

Not necessarily a superstar... ...just famous.
Niekoniecznie supergwiazdą... ...po prostu sławny.

i was a superstar, and you.. ..a faiied actress.
Byłem supergwiazdą, a ty... ...nieudaną aktorką.

Tell me, Tell me, Tell me, Tell me - Jesus Christ Superstar
Powiedz mi, powiedz Powiedz mi, powiedz Nie zrozum mnie źle