Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) słodzić, cukrzyć, dodawać cukru do, scukrzać się; złagodzić, uprzyjemniać, umilać;

(Noun) cukier; skarbie; prochy;
sugar basin - cukierniczka;
sugar diabetes - medycyna cukrzyca insulinozależna;
sugar lump - kostka cukru;
sugar peas - przyroda groszek cukrowy;
sugar refinery - technika rafineria cukru, cukrownia;
sugar maple - przyroda klon cukrowy;
sugar loaf - historia głowa cukru;
sugar pine - przyroda sosna kalifornijska;
sugar tongs - szczypce do cukru;
sugar and spice - sama słodycz; cholera;
sugar beet - burak cukrowy;
sugar tongs - szczypce do cukru;
sugar and spice - sama słodycz; cholera;
sugar beet - burak cukrowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U cukier
brown ~ brązowy cukier
lump ~ cukier w kostkach.vt
1.
(lit, fig, sweeten) słodzić.
2.
(sprinkle with ~) pocukrzyć.~ cpds ~-basin, ~-bowl n cukiernica
~-beet n burak cukrowy
~-cane n trzcina cukrowa
~-coated adj cukrowy
~-loaf n głowa cukru
~-refinery n cukrownia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cukier
cukrowy
słodzić cukrem

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cukier m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s cukier
vt słodzić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CUKROWY

SŁODKI

OCUKRZYĆ

SŁODZIĆ

POSŁODZIĆ

OSŁADZAĆ

WYSILAĆ SIĘ: NIE WYSILAĆ SIĘ [SL.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N cukier
Adj cukrowy
V słodzić cukrem
N Comp cukiernica

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: wampum

2. (a white crystalline carbohydrate used as a sweetener and preservative)
cukier: : synonim: refined sugar

3. (an essential structural component of living cells and source of energy for animals
includes simple sugars with small molecules as well as macromolecular substances
are classified according to the number of monosaccharide groups they contain)
węglowodan, cukier, sacharyd: : synonim: carbohydrate
synonim: saccharide

4. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: wampum

5. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: wampum

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cukrzyć

osłodzić

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

cukier

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

spoż. cukier

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

cukier
~, starch - cukier skrobiowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Biofuels produced from sugar cane are very competitive in the global market.
Biopaliwa produkowane z trzciny cukrowej są bardzo konkurencyjne na rynku światowym.

statmt.org

To glaze, warm the milk, remaining sugar and fennel seeds in a pan, stirring until the sugar dissolves, then brush over the still-warm buns.

www.guardian.co.uk

It contained dihydroxyacetone (DHA), a chemical derived from sugar cane and still the most effective ingredient for those seeking a sunless tan, as it causes a browning reaction with the amino acids on the skin's surface rather than simply staining the skin.

www.guardian.co.uk

First used in 1999, Avandia works by controlling blood sugar levels through making patients more sensitive to their own insulin.

www.guardian.co.uk

Some 82% want the makers of alcoholic drinks to be compelled to list how many units and calories their products contain on the side of every can and bottle, while 78% favour all food manufacturers having to put traffic light-style labels on the packaging to tell people how much far, salt and sugar they contain.

www.guardian.co.uk

I read an article about blood sugar and hot days.
Czytałam artykuł o poziomie cukru we krwi i upałach.

Especially with a little bit of sugar in your face.
Zwłaszcza jak masz trochę cukru na twarzy.

I may as well put this sugar high to good use.
Równie dobrze mogłabym put sugar high to good use.

So it was probably just low blood sugar or something?
Wiec prawdopodobnie to tylko za malo cukru we krwi, albo cos podobnego?

Sometimes even the man should look married. How much sugar?
Chciałem to ubrać. czasem nawet mężczyzna powinien wyglądać na żonatego.

You'd go in and get a little sugar, if you know what I mean.
Chodziło się żeby kupić trochę cukru, (sugar) jeśli wiesz o czym mówię.

Thanks for the interest, sugar, but one thing at a time!
Dzięki za zainteresowanie, ale nie wszystko na raz!

Cause the only thing wrong with him before that night was sugar.
Jedyną rzeczą, która była u niego nie tak przed nocą był cukier.

There you go, only had enough sugar for one each.
Proszę, miałam tylko po jednej łyżeczce cukru.

Could you get me a cup of coffee with sugar?
Może mi pani zrobić kubek kawy z cukrem?

Just give me something without any sugar in it, okay?
Daj mi po prostu coś bez cukru,

Mom says I do better when my blood's got sugar in it.
Mama mówi, ze jestem lepszy gdy mam cukier we krwi.

All right, then bring me a black coffee with sugar.
To daj mi czarną kawę. Z cukrem.

The result was that sugar prices did not fall, they simply increased.
Ano takie, że ceny cukru nie zmniejszyły się, tylko wzrosły.

And this is where we check if it has turned into sugar.
A tutaj sprawdzamy, czy zamienił się w cukier.

The things eat sugar and that's what we're giving them.
One jedzą cukier i właśnie to im dajemy.

That's because they're not having sugar or stuff like that.
Pewnie z powodu nieobecności cukru i tym podobnych rzeczy.

You have to put the butter and sugar in first.
Najpierw uciera się masło z cukrem.

Many of them are now making great efforts to cut salt, fat and sugar.
Wielu z nich podejmuje obecnie intensywne starania zmierzające do ograniczenia zawartości soli, tłuszczu i cukru.

It'd be better if you would just share the milk and sugar.
Byłabym w lepszym, gdybyś tylko podzieliła się mlekiem i cukrem.

I know why your mama won't let you have sugar.
Już wiem, dlaczego mama nie pozwala ci jeść słodyczy.

Some people, if their sugar levels are too low, they collapse.
Jeżeli poziom cukru u ludzi jest za niski to wtedy bardzo często mdleją.

Ah, what did I tell you about all that sugar?
A co ja ci mówiłam o takiej ilości cukru?

Sugar, we don't have such great luck in this family.
Skarbie, w tej rodzinie nie mamy takiego szczęścia.

No one has ever made cookies with this much sugar.
Nikt przedtem nie robił ciasta z taką ilością cukru .

I know what this is - it's for giving up sugar.
Wiem już co to jest, to takie proste. To jest do dozowania cukru.

She made this for me. You want milk or sugar in it?
Zrobiła to dla mnie. Chcesz z mlekiem i cukrem?

This was apparent during the reform of the sugar market, for example.
To widać choćby przy reformie rynku cukru.

Oh! You could spill sugar or salt in front of them.
Możecie rozsypać przed nimi cukier albo sól.

Sid says he was killed by taking too much sugar.
Sid powiedział, że umarł z powodu spożycia zbyt dużej ilości cukru.

Hey, I got an old sugar sack in my car.
Mam stary worek na cukier w moim aucie.

And we have a very strict policy to keep our sugar to ourselves.
A my mamy ścisły przepis, by zachować swą słodycz dla siebie.

They were nice enough to leave us tea, sugar, and a billy.
Byli na tyle uprzejmi, że zostawili nam herbatę, cukier i kociołek

On the house for our boys in uniform. Thank you, sugar, that's very kind.
Dla domu dla naszego chłopcy w uniformie. dziękuję, sympatia.

Have you ever given a horse a lump of sugar?
Jak podawać koniowi kostkę cukru.

It's the sugar and beer that I take for my memory.
To cukier i piwo biorę na pamięć.

Then the raw sugar has to be sold in the village.
W takim razie żółty cukier będziemy musieli sprzedać w wiosce.

But, sugar, you don't have to worry about a thing.
Ale, cukiereczku, nie musisz się martwić o jakąkolwiek rzecz.

You know how angry I get when my blood sugar drops.
Wiesz jak się wkurzam, gdy spada mi cukier.

It's full of sugar and I'm determined to keep these teeth.
Pełno w tym cukru, a ja jestem zdecydowany, żeby zatrzymać te zęby.

I said as much when we adopted the practice of adding sugar to wine.
Powiedziałem to samo, gdy akceptowaliśmy praktykę dodawania cukru do wina.

You see, alcohol instantly turns to sugar in the blood.
Alkohol zmienia się w cukier we krwi.

The plant can then use this sugar to grow and thrive.
Roślina może potem wykorzystać go do wzrostu i rozwoju.

The sugar market is just one more disreputable example of this.
Niechlubnym tego przykładem jest także rynek cukru.

However, we do not support the addition of sugar.
Nie popieramy jednak dodawania cukru.

A 60% increase in the price of sugar has taken place in just two years.
A ceny cukru wzrosły o 60% i stało to się tylko w dwa lata.

You come over here and give me some sugar.
Chodź tutaj i daj mi trochę miłości.

When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked likethis.
Gdy odstawiłem cukier na 30 dni, dzień 31 wyglądałtak.

Well, it goes without saying, we both envy you, sugar.
Nie musimy chyba mówić że ci zazdrościmy, skarbie.

You can stop trying to read my mind, sugar.
Nie próbuj czytać mi w myślach, skarbie.