Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s parostatek

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zob. steamboat -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAROSTATEK

PAROWIEC

Wordnet angielsko-polski

(a ship powered by one or more steam engines)
parowiec, parostatek, parowczyk
synonim: steamer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

parnik

Słownik techniczny angielsko-polski

parowiec m, statek parowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Launched in Bristol in 1843, SS Great Britain was the first propeller-driven, iron-hulled steamship.

www.guardian.co.uk

Because the ship sailed during the transition from sail to steam there were two different steering communication systems in operation: rudder orders for steamships, and tiller orders for sailing ships.

www.guardian.co.uk

We no take the airplane. We take steamship.
Nie bierzemy paliwa, nie bierzemy samolotu.