Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) parowiec; garnek do gotowania na parze; rolnictwo parownik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C szybkowar

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

parowiec, garnek do gotowania na parze

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n parowiec, statek parowy, statek z napędem parowym

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n parowiec
garnek do gotowania na parze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STATEK

PAROSTATEK

PAROWIEC

PARNIK

Wordnet angielsko-polski


1. (a ship powered by one or more steam engines)
parowiec, parostatek, parowczyk
synonim: steamship

2. (an edible clam with thin oval-shaped shell found in coastal regions of the United States and Europe)
małgiew piaskołaz: : synonim: soft-shell clam
synonim: steamer clam
synonim: long-neck clam
synonim: Mya arenaria

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nawilżacz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. statek parowy; parowiec; parostatek
~, excursion - parowiec wycieczkowy
~, ocean going - parowiec oceaniczny
~, paddle - parowiec wyposażony w koło łopatkowe
~, river - parowiec rzeczny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

parownik

Słownik techniczny angielsko-polski

1. parowiec m, statek parowy
2. parnik m (do pasz)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We've had a lot of letters from listeners who advise cooking with steamers.
Otrzymujemy wiele listów od słuchaczy, którzy doradzają gotowanie z użyciem szybkowarów.

OpenSubtitles

Gold." ~~~ Sixty-eight rich men on the Steamer Portland.
"Złoto, złoto, złoto." 68 bogaczy na parowcu Portland.

TED

A Chinese-style stacking steamer means you can cook several things at once with minimal water.

www.guardian.co.uk

A steamer hit his raft last night and killed his master.
Zeszłej nocy parowiec uderzył w jego tratwę i zabił jego pana.

When I heard what happened, I took the first steamer down.
Kiedy usłyszałam co się stało wsiadłam do pierwszego pociągu.

Kind of looks like it fits one of those old steamer trunks.
Wygląda, jakby pasował do jednego z tych starych kufrów.

Our steamer for England leaves in ten minutes!
Nasz parowiec do Anglii odpływa za 10minut!

Looks more like an old tramp steamer.
Wygląda bardziej jak stary parowiec.

Adventures on a tramp steamer. See?
Przygody na handlowym parowcu. Widzi pan?

That steamer was bigger than me.
Ten koleś był większy ode mnie.

I know how finicky that steamer can be. - Thank you. Lois.
Nie martw się, wiem jaka uciążliwa może być praca kelnerki, dziękuję.

Number 27, perform a Cleveland steamer.
Numer 27, wykonaj Cleveland parowiec.

Harvey Briggs has bought himself a steamer.
Harvey Briggs kupił sbie parowiec.

Three cabins on the steamer Carnatic, please.
Proszę trzy kabiny na parowiec Carnatic.

A steamer leaves Calcutta at noon on the 25th for Hong Kong.
Parowiec do Hong Kongu wypływa z Kalkuty w południe 25.

Captain of British steamer made prisoner by German U-boat.
Kapitan brytyjskiego parowca został uwięziony przez niemiecki U-boat.

Traveling on a steamer from Singapore,
W trakcie podróży parowcem z Singapuru,

From the heavy cruiser von Moltke to the tramp steamer Ergenstrasse.
Z krążownika Von Moltke na parowiec Ergenstrasse.

No kissing on mouth, no Leningrad Steamer.
Nie całując w usta, nie Steamer Leningrad.