Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) strumień, struga; wytrysk; strzykawka;
little squirt - pętak;

(Verb) tryskać, wytryskiwać/wytrysnąć, sikać, strzykać;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(jet) strumień.
2.
(colloq, of person) smarkacz.vt tryskać: to ~ water in the air tryskać wodą w powietrze
to ~ scent rozpryskiwać perfumy.vi tryskać

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

strzykać, tryskać, sikać, wytrysnąć, natryskiwać, polewać
cienka struga, wytrysk

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gnojek

strumień

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi tryskać
vt strzykać
n wytrysk
struga
pot. zarozumialec

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRZYKAWKA

TRYSK

TRYŚNIĘCIE

PĘTAK

PĘTACZYNA

STRZYKAĆ

TRYSKAĆ

OBSIKAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V strzykać
V natryskiwać
N struga

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kurdupel, pigmej, karzeł

dzieciak, dziecko, dziecina, brzdąc, bąbel, bąk, berbeć, pędrak, smyk, maluch (szczególnie chłopiec)

browar, piwko

bąbelki, szampan

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

buchać

chłystek

natryskiwać

sikać

struga

wytrysk

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wytryskiwać
2. wyciskać (strumień cieczy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They squirt them at each other, which is lovely and innocent.
Tryskają w siebie nawzajem. ~~~ Bardzo uroczo i niewinnie.

TED

So here's little Nick -- likes Batman and squirt guns.
Oto mały Nick -- lubi Batmana i pistolety na wodę.

TED

This fish is called the shining tubeshoulder because it actually has a tube on its shoulder that can squirt out light.
Ta ryba zwana jest strzelcem srebrzystym, ponieważ faktycznie ma "wyrzutnię" na boku która potrafi wytrysnąć światłem.

TED

And they squirt the water into their mouths.
Zwyczajnie tryskają wodę prosto do ust.

TED

I think this little squirt wants to know how we're getting on.
Myślę że ten mały wytrysk chce wiedzieć jak stoją sprawy.

He said the two of you used to play with squirt guns.
Mówił, że wy dwoje bawiliście się w to pistoletami na wodę.

You get somebody's name, and you're supposed to squirt them.
Dostajesz czyjeś imię, i masz go załatwić.

I had to squirt them, but they didn't have to shoot!
Musiałem prysnąć stamtąd, ale oni nie musieli strzelać!

So you were outside with a squirt gun and an imaginary friend?
Więc byłeś na zewnątrz z pistoletem na wodę i wymyślonym kolegą?

I was wondering where that little squirt picked up all his moves.
Zastanawiałem się, gdzie ten mały nauczył się tego wszystkiego.

But way back in time, the sea squirt evolved an innovation to this system.
Ale dawno temu sea squirt wyewoluowało innowację w tym układzie.

I was trying to sh- squirt Jenny, and her mom jumped me.
Spryskałem Jenny i jej mama na mnie wsiadła.

When we used to do this we used a squirt gun.
Jak się w to bawiliśmy używaliśmy pistoletów na wodę.

Let us see what Squirt does flying solo.
Zobaczmy, jak mały Squirt poradzi sobie w pojedynkę.

And where are you from, little squirt?
A ty, mały ptaszyku, od kogo jesteś?

Ask me why I am so happy, Squirt.
Zapytaj mnie dlaczego jestem taki szczęśliwy, Młody.

Squishing them till their organs squirt out like chunky mustard!
Ściskać ich dopóki ich organy wyciekną jak musztarda!

Try winning two high school basketball championships like I did. Good for you, Squirt.
Spróbuj wygrać dwa mistrzostwa w koszykówce liceów, tak jak ja. brawo dla ciebie, pętaku.

This your first day here, squirt?
No. To jest twój pierwszy dzień, pętaku?.

Yeah, well, you owe me one, squirt.
No cóż, wisisz mi jedno.

Squirt that lemon in his eye!
Strzyknij mu cytryną w oko!

Everybody had the hots for Squirt, right Ruth?
Wszystkie się do niego zalecały, prawda Ruth?

What is your evil plan-- squirt him with squirt guns?
A jaki jest twój diabelski plan? Opryskać go pistoletem na wodę?

Betty Crocker's got a squirt gun,
Betty Crocker ma pistolet na wodę.

Let me guess--a squirt gun, right?
Niech zgadnę ...pistolet na wodę, prawda?

It's a squirt gun. Oh, shit,
To jest pistolet na wodę. o cholera.

I'm gonna miss you, squirt.
Będę tęsknić konusie.

It's your boy, Charlie Chode Rock from your favorite station, 106.1 The Squirt!
To twój chłopak, Charlie chode rock z ulubionej stacji, 106,1 Squirt!