Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przepych, świetność, splendor;
splendours - (Noun) wspaniałości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (brilliance) wspaniałość
(grandeur, magnificence) świetność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) splendor wspaniałość, przepych, świetność, splendor

Nowoczesny słownik języka angielskiego

splendor, wspaniałość, przepych

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSPANIAŁOŚĆ

OKAZAŁOŚĆ

ŚWIETNOŚĆ

SPLENDOR

CHWAŁA

KRÓLEWSKOŚĆ

PRZEPYCH

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being magnificent or splendid or grand
"for magnificence and personal service there is the Queen's hotel"
"his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects"
"it is the university that gives the scene its stately splendor"
"an imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
"advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products")
wspaniałość, splendor, świetność, blask, bajeczność
synonim: magnificence
synonim: brilliance
synonim: splendor
synonim: grandeur
synonim: grandness

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But how had no one noticed that his luxury Swiss watch (as advertised in full-page splendour in the programme) would sparkle and dazzle under the stage lights?.

www.guardian.co.uk

Humid windless winter days shroud the Mogul splendour and Victorian pomposity in a veil of blue exhaust fumes.

www.guardian.co.uk

I could barely breathe for the kitschy splendour of it all.

www.guardian.co.uk

In Jodhpur I admire the art deco splendour of the Umaid Bhawan Palace - 347 rooms, 15 years in the building, the charitable maharajah's make-work project for his starving subjects.

www.guardian.co.uk

No, not at all, I was just admiring the general splendour.
Nie. W żadnym razie. Ja tylko... podziwiałam ogólny przepych.

And only you invest this life with splendour.
Tylko dzięki tobie moje życie jest tak wspaniałe.

Slowly, gently, night unfurls its splendour. Grasp it, sense it tremulous and tender.
Powoli, łagodnie, noc roztacza swój splendor, uchwyć go, poczuj, drżąca i czuła...

I adore luxury and regal splendour.
Uwielbiam luksus i królewski przepych.

Amen - In pomp and splendour
Amen - In pomp and splendour

Little Bryan is a darling boy... ...and you live in great splendour.
Mały Bryan jest kochanym chłopcem, a ty żyjesz w przepychu.

Has she come only for me.. ..in such splendour?
Przyszła tu tylko dla mnie... ...w takim przepychu?

The Lobo Antunes family has given us not only a good Secretary of State, but also a distinguished writer who has written an interesting novel entitled The Splendour of Portugal, a line from the national anthem.
Rodzina Lobo Antunes obdarowała nas nie tylko dobrym sekretarzem stanu, ale również wybitnym pisarzem, który napisał interesującą powieść zatytułowaną wersem z hymnu narodowego, Chwała Portugalii.